Prezydent RP: Dzisiaj dziękuję za to, że przyjęliście moją gościnę, bo jednak późno wróciłem z Poznania, to ładnie z Waszej strony.