Pierwszy rok w UE: Nie sprawdziły się czarne scenariusze

Polska dobrze zdała egzamin z przygotowań przedakcesyjnych. I to jest źródło naszego późniejszego sukcesu — podsumowuje rok w Unii Aleksander Kwaśniewski.

„Puls Biznesu”: Panie Prezydencie, co w pierwszym roku przynależności Polski do Unii Europejskiej zaskoczyło pana najbardziej?

Rozmawiali: Jacek Ziarno, Jacek Zalewski, Andrzej Nierychło