Menu rozwijane

22 marca 2013
Laureaci konkursu o Powstaniu Styczniowym w Pałacu Prezydenckim
Laureaci konkursu o Powstaniu Styczniowym w Pałacu Prezydenckim
Laureaci konkursu o Powstaniu Styczniowym w Pałacu Prezydenckim
Laureaci konkursu o Powstaniu Styczniowym w Pałacu Prezydenckim
Laureaci konkursu o Powstaniu Styczniowym w Pałacu Prezydenckim
o98688367.jpg
o119511563.jpg
o1768903204.jpg
o699593153.jpg
o1559092459.jpg

Podsekretarz Stanu Maciej Klimczak spotkał się w piątek w Pałacu Prezydenckim z uczniami nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie „W hołdzie bohaterom Powstania Styczniowego w 150 rocznicę wybuchu zrywu” zorganizowanym na terenie Gminy Tarczyn przez Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna.

Następnie grupa uczniów wraz z opiekunami zwiedziła Pałac Prezydencki, w tym wystawę dzieł z kolekcji w Rogalinie, kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Salę Jerzego Nowosielskiego.