Menu rozwijane

28 lutego 2013

Organizatorzy i Uczestnicy konferencji popularno-naukowej „150. rocznica

Powstania Styczniowego” w Łukowie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam osoby biorące udział w konferencji popularno-naukowej upamiętniającej 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Inicjatywa ta wpisuje się w szereg ważnych wydarzeń mających na celu dbałość o narodową tożsamość. To piękna odpowiedź na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o godne upamiętnienie bohaterskich powstańców.

Państwa konferencja podkreśla przywiązanie do dziejów Ziemi Łukowskiej i historii ostatnich powstańców Podlasia, z kawalerem Orderu Orła Białego księdzem generałem Stanisławem Brzóską na czele. To ważne, iż pielęgnując pamięć o własnych bohaterach, troszczą się Państwo o wspólne dziedzictwo w skali całego kraju.

Nauka, która płynie ze zgłębiania historii Powstania Styczniowego, jest ważna dla nas i przyszłych pokoleń. Powinniśmy poszerzać wiedzę o bitwach, potyczkach, o uczestnikach zbrojnego zrywu 1863 roku. Upamiętniajmy Powstanie, zapalając znicze, składając kwiaty, ale prowadząc też dyskusje, organizując konferencje. Rozmawiajmy na co dzień o wierności wobec wyznawanych ideałów i zasad, które stają się podstawą budowy nowoczesnego państwa, współczesnej Europy.

Raz jeszcze przesyłam Państwu najserdeczniejsze pozdrowienia, dziękując za zaangażowanie na rzecz kultywowania pamięci o najwznioślejszych wydarzeniach polskiej historii. 

Maciej  Klimczak

Podsekretarz Stanu w KPRP