Menu rozwijane

19 września 2013
Szef KPRP Jacek Michałowski

Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski udaje się w czwartek na Białoruś, aby oddać hołd uczestnikom Powstania Styczniowego, w związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą zrywu.

W Świsłoczy Szef Kancelarii Prezydenta RP złoży kwiaty pod pomnikami dyktatora Powstania Styczniowego Romana Traugutta i Konstantego Kalinowskiego – jednego z dowódców  Powstania na Litwie i Białorusi.

Po południu, w Mińsku minister Michałowski weźmie udział w otwarciu wystawy przygotowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Narodowym Muzeum Historii Republiki Białorusi, zatytułowanej „Mors Sola Victris, Gloria Victis. 150. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864”.

Wieczorem odbędzie się spotkanie ze stypendystami programu Lane’a Kirklanda. Celem programu Kirklanda, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jest dzielenie się polskimi doświadczeniami transformacji systemowej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Na piątek w Ambasadzie RP w Mińsku planowany jest udział Szefa Kancelarii Prezydenta w otwarciu polsko-białoruskiej konferencji naukowej historyków pt.: „W 150. rocznicę Powstania Styczniowego 1863”.

Może Cię zainteresować Apel o pamięć i refleksję We Lwowie obchody 150-lecia Powstania Styczniowego Prezydenci Polski i Łotwy odsłonili tablicę poświęconą Powstańcom Styczniowym "Mniejszość polska odnajduje swoje miejsce na Litwie" Uroczysta inauguracja obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego miała miejsce w styczniu bieżącego roku w Pałacu Prezydenckim. Od samego początku ich istotnym wymiarem były uroczystości poza granicami kraju.

Prezydent Bronisław Komorowski oddawał już hołd uczestnikom zrywu podczas wizyt na Litwie i Łotwie. Jacek Michałowski brał natomiast udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie we Lwowie na Ukrainie.