Menu rozwijane

27 stycznia 2013
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego we Lwowie
o924211833.jpg
o230225203.jpg
o1893207274.jpg
o537406161.jpg
o912840203.jpg
o751874908.jpg
o237973464.jpg
o2102281118.jpg
o749054558.jpg
o1231960117.jpg
o966686089.jpg
o1071438785.jpg
o751748220.jpg
o91711452.jpg
o1235491240.jpg
o2064448504.jpg
o1665936890.jpg
o832595709.jpg
o1153324806.jpg
o1428352125.jpg
o564032315.jpg
o596296444.jpg
o354918963.jpg
o1781784028.jpg
o537437179.jpg
o797965379.jpg
o315109031.jpg
o231746298.jpg
o4386614.jpg
o1220794429.jpg
o461971502.jpg
o1897593888.jpg
o1758200590.jpg
o1374811705.jpg
o501985148.jpg

We Lwowie na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów Powstania Styczniowego. Złożono kwiaty na grobach przy Górce Powstania 1863 r. na Cmentarzu Łyczakowskim i odczytano list prezydenta Polski na mszy św. w katedrze łacińskiej.

W niedzielnych uroczystościach - zorganizowanych przez Kancelarię Prezydenta ku czci polskich powstańców z lat 1863-1864 - uczestniczyła polska delegacja złożona z parlamentarzystów, w tym wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka oraz szefa Kancelarii Prezydenta Jacka Michałowskiego. W delegacji znaleźli się także przedstawiciele resortu kultury, a także Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w lwowskiej bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (zwanej także katedrą łacińską), na której odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego. Słów prezydenta wysłuchali licznie zgromadzeni Polacy mieszkający we Lwowie, w wielu wypadkach także ci, którzy mimo sowietyzacji Ukrainy po II wojnie światowej pozostali w jej granicach.

"Rok 1863 stał się jednym z najważniejszych punktów odniesienia w rozwoju nowoczesnego patriotyzmu i myśli niepodległościowej, tak dla Polaków, jak i Ukraińców, Litwinów i Białorusinów" - napisał prezydent, jego list odczytał szef KPRP Jacek Michałowski. Prezydent zwrócił uwagę w liście, że działania zbrojne powstańców wykroczyły daleko poza obszar Królestwa Kongresowego i rozgrywały się m.in. na Wileńszczyźnie, na Wołyniu i Kijowszczyźnie.
Może Cię zainteresować List prezydenta na obchodach rocznicy Powstania Styczniowego we Lwowie Odznaczenia za działalność na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie
"Wszystko to było świadectwem, iż mimo represji i rusyfikacji pamięć o Rzeczypospolitej wielu narodów trwa i mobilizuje do wspólnej walki o wolność i niepodległość" - czytał minister Jacek Michałowski.

Prezydent w liście do rodaków ze Lwowa podkreślił też, że styczniowa insurekcja z 1863 r. była fundamentem odrodzenia państwa polskiego w 1918 r., a współcześnie takimi fundamentami były działania Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie kwiatów na mogiłach powstańców styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim - nekropolii elity narodu polskiego. Polska delegacja, wspólnie z przedstawicielami ukraińskich władz, składała wieńce na tzw. Górce Powstania 1863 r., którą wyróżnia pomnik Szymona Wizunasa z Moczydłów Szydłowskiego. Wokół monumentu znajduje się ok. 230 grobów powstańców z żelaznymi krzyżami. Na tych mogiłach polscy delegaci składali wieńce i zapalali znicze.

Na Łyczakowie pochowano ok. 600 powstańców styczniowych, którzy po nieudanym zrywie niepodległościowym, często po powrocie z zesłania z Syberii, zamieszkali we Lwowie. Kwiaty złożono m.in. na grobie generała wojsk powstańczych Antoniego Jeziorańskiego, którego żołnierze pokonali Rosjan w jednej z większych bitew powstania pod Kobylanką. Wśród pochowanych na Łyczakowie jest także powstaniec i późniejszy prezydent Lwowa Michał Michalski i komisarz Rząd Narodowego na Litwę i Białoruś Benedykt Dybowski, który po powstaniu i zesłaniu na Syberię zasłynął jako jeden z największych odkrywców fauny i flory Bajkału.

Kwiaty złożono także przy grobie zasłużonego dla powstania, ale na niwie sztuki, malarza Artura Grottgera. Grottger, jeden z najważniejszych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, jest autorem cyklu rysunków o Powstaniu Styczniowym, m.in. "Polonii" i "Lithuanii", uznawanych za arcydzieła polskiej sztuki patriotycznej.

Polska delegacja złożyła też wieńce na Cmentarzu Obrońców Lwowa, znanym także jako Cmentarz Orląt. Spoczywają tam Polacy polegli w walkach z Ukraińcami w latach 1918-1919 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. Pochowanych jest tam blisko 3 tys. żołnierzy, głównie chłopców - stąd nazwa Cmentarz Orląt.

Delegacja złożyła również kwiaty przy pomniku Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, której żołnierze w latach 1918-1919 walczyli przeciw polskim obrońcom Lwowa.

Po uroczystościach polska delegacja udała się na spotkanie w konsulacie z Polakami mieszkającymi we Lwowie i kombatantami. Tam minister Michałowski wręczył przedstawicielom organizacji działających na rzecz zachowania polskiej tradycji i kultury - Teresie Dutkiewicz, Janowi Franczukowi i Teresie Teterycz - Ordery Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie. (PAP, inf. własna)