Menu rozwijane

31 lipca 2013

1. Skrwilno    

woj. kujawsko-pomorskie      

9 lipca 2013 roku       

Odsłonięcie kamienia pamiątkowego oraz inscenizacja walk powstańczych.         

Nadleśnictwo Skrwilno

2. Spała         

woj. łódzkie   

14 lipca 2013 roku     

Obchody 150. rocznicy Bitwy pod Brenicą. 

Nadleśnictwo Spała

3. Międzylesie         

woj. świętokrzyskie   

27 lipca 2013 roku     

Uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego 150. rocznicę bitwy pod Rudnikami i Zarogiem.     

PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol