Menu rozwijane

30 listopada 2013

1. Kalisz        

woj. wielkopolskie     

1 listopada 2013 roku

Kwesta na renowację nagrobka powstańca styczniowego Henryka Mikołaja Millera.

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego

2. Mikstat     

woj. wielkopolskie     

11 listopada 2013 roku          

Wystawa pt. „W krwawym polu… o czym mówią pieśni Powstania Styczniowego”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mikstackiej

3. Niedrzwica Kościelna    

woj. lubelskie 

17 listopada 2013 roku

Akademia szkolna pt. „Gloria Victis”.

Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej