Menu rozwijane

31 października 2013

1. Warszawa  

woj. mazowieckie      

16 -17 października 2013 roku         

Konferencja pt. „Powstanie w literaturze i sztuce”. 

Muzeum Niepodległości w Warszawie

2. Orenburg 

ROSJA           

25 października 2013 roku    

Konferencja pt. „Polscy zesłańcy w Guberni Orenburskiej”.          

Orenburskie Obwodowe Kulturalno-Oświatowe Centrum "Czerwone Maki"

3. Mirzec      

woj. świętokrzyskie   

27 października 2013 roku    

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie powstańcom styczniowym.

           

4. Myszyniec

woj. mazowieckie      

27 października 2013 roku    

Odsłonięcie pomnika poległych powstańców styczniowych.           

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Powstańców Styczniowych