Zestawienie obejmuje ponad 520 mogił i miejsc pamięci powstania styczniowego na terenie Polski, w tym również zespoły indywidualnych mogił weteranów na cmentarzach parafialnych. Najliczniej obiekty powstańcze występują na terenie województwa mazowieckiego – 109, lubelskiego – 96, łódzkiego – 90, świętokrzyskiego – 46.

Skrócony wykaz mogił i miejsc pamięci Powstania Styczniowego na terenie Polski opracowany w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ewidencji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Mogiły i miejsca pamięci na terenie województw: