Województwo Małopolskie

CHRZANÓW, ul. SIENKIEWICZA

Mogiła Włocha por. Stefano Elii Marchettiego. Porucznik - towarzysz gen. Francesco Nullo, ciężko ranny 5 maja 1863 r. w bitwie pod Krzykawką koło Olkusza, zmarł po dwóch dniach w domu notariusza Apolinarego Horwatha w Chrzanowie.

CZULICE, Gm. KOCMYRZÓW – LUBORZYCA

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła 3 nieznanych powstańców poległych 21 maja 1863 r.

IMBRAMOWICE, Gm. TRZYCIĄŻ

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 42 nieznanych powstańców poległych 15 sierpnia 1863 r. pod Imbramowicami – Glanowem.

Grób rodzinny, w którym pochowano Leona Bończe Rutkowskiego, oficera 1831 r. i powstańca styczniowego, który poległ w obronie Glanowa 15 sierpnia 1863 r.

IGOŁOMIA, Gm. IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE

 Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 21 powstańców poległych w bitwie na polach Czernichowa 15 sierpnia 1863 r.

KĘTY

Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób rodzinny Zemanków, w którym pochowany został powstaniec Roman Zemanek.

KOSZYCE

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła weterana powstania – Władysława Sikorskiego, który żył 78 lat i zmarł w 1913 r.

KOŚCIELEC, Gm. PROSZOWICE

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców styczniowych.

Na cmentarzu tym znajduje się ponadto mogiła weterana powstania – Bronisława Cywińskiego.

KRAKÓW, Cm. RAKOWICKI

Mogiła 33 powstańców zmarłych z ran w okresie 25 lutego 1863 – 16 września 1865 r.

Mogiła weteranów powstań: 1830-1831, 1846-1849, 1863-1864.

Mogiła Ludki Królikowskiej (lat 2), która zginęła 7 sierpnia 1863 r. podczas wybuchu tajnej prochowni w domu Anny Krones na ul. Jagiellońskiej.

KRZESZOWICE

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła powstańca Marcina Zawora – włościanina wsi Balin zmarłego wskutek ran odniesionych w boju pod Miechowem 9 marca 1863 r.

KSIĄŻ MAŁY, Gm. KSIĄŻ WIELKI

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 3 powstańców z oddziału gen. Langiewicza zakłutych bagnetami w Giebułtowie 15 marca 1863 r. W mogile pochowano Seweryna Mieszkowskiego, Napoleona Wieczorkowskiego, Oswalda Artwińskiego.

LUBORZYCA, Gm. KOCMYRZÓW

Na cmentarzu znajduje się mogiła Józefa Jedynaka – weterana powstania 1863 r., długoletniego wójta gminy Luboszyce, zmarłego 14 grudnia 1907 r.

LUBORZYCA CZULICE, Gm. KOCMYRZÓW

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła 3 nieznanych powstańców z brygady Śmiechowskiego poległych 21 marca 1863 r.

ŁAPCZYCE, Gm. BOCHNIA

Mogiła Weterana powstania 1863 r. – Józefa Chwałkowskiego zmarłego w 1913 r.

MIECHÓW – PSTROSZYCE

Przy drodze Miechów – Tunel znajduje się mogiła zbiorowa 2 powstańców rannych w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r.

MIECHÓW, ul. PIŁSUDSKIEGO

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła kilkudziesięciu powstańców poległych w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r.

MIECHÓW - RYNEK

Pomnik z 1917 r. wzniesiony w miejscu studni, gdzie podczas rzezi Miechowa 17 lutego 1863 r. wrzucano ciała poległych powstańców. Liczący ok. 1500 osób oddział powstańczy dowodzony nieudolnie przez Apolinarego Kurowskiego został doszczętnie rozbity podczas próby opanowania Miechowa. Zginęło blisko 100 powstańców, a miasto spłonęło. Po zakończeniu walk Moskale dopuścili się grabieży i mordów na mieszkańcach.

NIEPOŁOMICE

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła powstańca Emanuela Czermaka poległego 15 sierpnia 1863 r. w starciu z wojskami austriackimi podczas przekraczania granicy między zaborem rosyjskim a austriackim pod Kościelniakami.

Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób rodzinny, w którym pochowany został weteran powstania Tytus Pikulski zmarły w 1869 r.

OLKUSZ, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO

Kwatera 3 mogił znajdująca się na starym cmentarzu.

Mogiła Włocha płk. Francesco Nullo poległego pod Krzykawką 5 maja 1863 r. Na wiadomość o wybuchu powstania w Królestwie, Francesco Nullo z grupą garybaldczyków, przez Triest i Wiedeń udał się do Krakowa. Z grupą cudzoziemców, którymi dowodził został dołączony do partii płk. Józefa Miniewskiego. 4 maja 1863 r. oddział przekroczył granicę zaboru rosyjskiego i po potyczce pod Podlesiem zatrzymał się w Krzykawce. Tam w bitwie zginął Francesco Nullo, a powstańcy rzucili się do ucieczki i zostali rozbici. Bohaterski Włoch został pochowany w miejscu bitwy, a w okresie międzywojennym jego szczątki ekshumowano na cmentarz do Olkusza. W Olkuszu pochowano również poległych pod Krzykawką: Władysława Romera, Brunona Byszewskiego i Juliana (nieznanego nazwiska).

 PIESKOWA SKAŁA, Gm. SUŁOSZOWA

Przy drodze do zamku, w pobliżu „Maczugi Herkulesa” znajduje się mogiła zbiorowa 65 powstańców z oddziałów gen. Mariana Langiewicza poległych w boju 4 i 5 marca 1863 r., wśród nich byli kpt. Andrzej Afanasjewicz Potiebnia i Stefan Zaleski.

Mogiła zbiorowa 27 powstańców, którzy zginęli w 1863 r. w czasie walk z Rosjanami w zamku. Mogiła usytuowana jest w lesie, przy drodze dojazdowej na tyłach zamku.

POBIEDNIK MAŁY, Gm. IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE

Na cmentarzu parafialnym pochowano w mogile zbiorowej prawdopodobnie 19 powstańców z oddziału kpt. Stefana Malczewskiego poległych 4 maja 1863 r. w walkach pod Pobiednikiem.

RACHWAŁOWICE, Gm. KOSZYCE

Na starym cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła 3 nieznanych powstańców. Po bitwie na Grochowiskach 18 marca 1863 r. powstańcy z korpusu Langiewicza prowadzeni przez bryg. Śmiechowskiego 21 marca 1863 r. dotarli w rejon Igołomii. Rozproszeni, grupami przedostawali się przez kordon graniczny. Wielu z nich zostało wymordowanych przez Rosjan, wielu zmarło z ran i wyczerpania.

RYCZÓWEK - GODAWICA, Gm. KLUCZE

W lesie na wzgórzu Godawica znajdują się 4 mogiły zbiorowe nieznanych powstańców z oddziału kpt. Mossakowskiego poległych 22 lub 24 czerwca 1863 r.

RYGLICE

Na cmentarzu komunalnym mogiła weterana powstania – dr Czesława Królikowskiego zmarłego 8 maja1893 r.

SZCZUCIN

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 17 powstańców, którzy po bitwie pod Gacami 20 czerwca 1863 r. ratowali się ucieczką przeprawiając się przez Wisłę. Pod kulami wojsk carskich wielu utonęło, wśród nich dowódca batalionu tarnowskiego mjr Edward Dunajewski i Wojciech Szymonowicz.

Mogiła weterana powstania Józefa Korasadowicza, zmarłego w 1916 r.

SZYCE, Gm. WIELKA WIEŚ

Przy drodze Kraków – Olkusz znajduje się mogiła zbiorowa 9 powstańców z oddziału Jordana pod dowództwem Józefa Romockiego, poległych 7 maja 1863 r. pod Szycami.

TARNÓW, Ul. G. NARUTOWICZA

Mogiła zbiorowa powstańców zmarłych w szpitalu w Tarnowie oraz w szpitalu powstańczym w Gumniskach u książąt Sanguszków.

W mogile pochowani zostali: Faustyn Lipiński, Michał Ogorzały, Józef Rogoziński vel Rogaziński, Stanisław Taborski, Władysław Sobolewski.

TARNÓW

Na cmentarzu komunalnym znajduje się mogiła Weterana powstania styczniowego – Rufina Piotrowskiego (1806-1872).

ZADROŻE, Gm. TRZYCIĄŻ

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 5 powstańców z oddziału E. Habicha poległych w walkach 16 sierpnia 1863 r.

ZŁOTNIKI, Gm. IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE

Przy drodze Kraków – Sandomierz znajduje się mogiła zbiorowa 28 nieznanych powstańców z oddziału płk. Aleksandra Tatera–Taniewskiego poległych 15 sierpnia 1863 r.

ŻABNO

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 2 powstańców: Władysława Chilewskiego i Feliksa Ruckiego zmarłych w 1863 r. w czasie transportu rannych powstańców do tarnowskiego szpitala.