Logo do pobrania

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich do włączenia się w jubileuszowe obchody 25-lecia Samorządności.

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKU GRAFICZNEGO „25 LAT SAMORZADNOŚCI”:

1. Majątkowe prawa autorskie do znaku graficznego „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” przysługują Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Znak graficzny „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” może być wykorzystywany dla promowania wszelkich wydarzeń wpisujących się w obchody roku jubileuszowego, w tym inicjatyw objętych Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

3. Znak graficzny „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” jest publicznie udostępniony w formie elektronicznej w taki sposób, aby każdy miał do niego nieograniczony dostęp.

4. Znak graficzny „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” może być wykorzystywany z zachowaniem nienaruszalności treści i formy (Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad wykorzystania znaku znajdują się w załączniku Księga Znaku).

5. Znak graficzny „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” może być publicznie rozpowszechniany na wszelkich nośnikach, dowolną techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu, w tym przez nadawców telewizyjnych m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych, w jakimkolwiek systemie bądź technologii.
6. Znak graficzny „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” może być nadawany przez nadawców telewizyjnych m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych, w jakimkolwiek systemie bądź technologii.

7. Znak graficzny „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” nie może być wykorzystywany w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści majątkowych czy działań nastawionych na osiągnięcie zysku, innych niż informowanie i promocja wydarzeń związanych z 25-leciem Samorządności.

8. Znak graficzny nie może być wykorzystywany na materiałach wyborczych nawołujących do głosowania na konkretne osoby/partie polityczne.
9. Pliki ze znakiem graficznym dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej do pobrania na stronie internetowej: www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/logo/
 10. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania znaku graficznego prosimy o kontakt: [email protected].

Znak graficzny 25 lat Samorządności. Materiały do pobrania: