Film „Zdarzyło się tylko w Polsce”

Film jest opowieścią o najważniejszym czynniku przemiany ustrojowej w Polsce, jakim była likwidacja monopolu władzy centralnej, o powstaniu i umocnieniu się samorządu lokalnego, o tym jak idea zrodzona w umysłach kilku ludzi doczekała się swej realizacji. W 2010 roku minęło dwadzieścia lat od wcielenia jej w życie. Jest to również zapis przemiany mentalności społecznej, która musiała nastąpić, żeby decentralizacja władzy stała się możliwa.

Film dostępny online: http://ninateka.pl/film/zdarzylo-sie-tylko-w-polsce

Jest to opowieść w sensie dosłownym. Snują ją "ojcowie założyciele", którzy konieczność zmian w systemie sprawowania władzy zrozumieli już za czasów PRL-u i potrafili ją sformułować podczas "karnawału Solidarności", nadać jej kształt w czasie "Okrągłego Stołu" a potem, za rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, ująć w paragrafy reformy samorządowej i wdrożyć w życie. Tymi wiodącymi narratorami są profesorowie Michał Kulesza, Jerzy Regulski i sędzia Jerzy Stępień. Opowieść ta jest ilustrowana zdjęciami wydarzeń i uzupełniana głosami niektórych ich uczestników i ludzi dzisiejszego samorządu.

Film w reżyserii Pawła Kędzierskiego
Produkcja: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Producent wykonawczy: Studio Kronika

Do filmu został przygotowany scenariusz zajęć popularyzujących wiedzę o samorządzie terytorialnym wśród młodzieży. Zajęcia według zaproponowanego scenariusza mogą zostać przeprowadzone w szkole podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie1 lub jako część projektu realizowanego z udziałem młodzieży (poziom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) przez bibliotekę, dom kultury, świetlicę środowiskową, lokalną organizację pozarządową lub partnerstwo tych instytucji i organizacji.