Bydgoszcz

Konferencja „25 lat Samorządności”, 15 września

W Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowana zostanie konferencja, która składać się będzie z trzech paneli: „Polski samorząd – sukcesy, zagrożenia, wyzwania”, „Społecznik = dobry samorządowiec?”, „Rola JST w redystrybucji środków pochodzących z UE”. Po konferencji organizatorzy planują wydanie publikacji.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Gniewkowo

Konferencja i wystawa „25 lat Samorządności w Polsce - Początki samorządu terytorialnego w Gniewkowie”, 28 czerwca

Konferencja odbędzie się z udziałem władz Gniewkowa i mieszkańców. Wystawa poświęcona zostanie samorządności w skali Polski i w wymiarze lokalnym.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Górzno

Konkurs „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, 29 czerwca

Stowarzyszenie, wychodząc z przekonania, że ważnym elementem rozwoju lokalnego jest ekonomia społeczna, chce uhonorować samorządy, które wspierając obszar ES, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Celem konkursu jest podkreślenie roli samorządów i promowanie JST wykorzystujących narzędzie ekonomii społecznej do rozwoju gospodarczego, a w szczególności: promowanie postaw działania zgodnych z zasadami etyki i z ideą odpowiedzialności społecznej oraz idei partnerstw lokalnych na rzecz ES, upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie, propagowanie narzędzi i rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania „Partnerstwo dla ekonomii społecznej”, które odbędzie się 29 czerwca br. z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Koronowo

V Bieg Uliczny im. Braci Mikru, 26 kwietnia

Bieg ulicami Koronowa to cykliczna i największa impreza rekreacyjno-sportowa w gminie Koronowo. Głównym celem biegu jest uczczenie 25-lecia polskiej samorządności, upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu, propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówieśników, aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, upamiętnienie patronów hali sportowo-widowiskowej, tj. Braci Mikrut.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Lisewo

Obchody jubileuszu 25-lecia polskiej samorządności, marzec-lipiec

W ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia polskiej samorządności organizatorzy przedsięwzięcia zaplanowali cykl imprez, w tym m.in.: konkurs w szkołach na plakat, koncert muzyki młodzieżowej, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, Debaty Oxfordzkie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, prelekcję na temat samorządności, konkurs fotograficzny, I Lisewski Bieg Samorządowy dla dorosłych i młodzieży połączony z piknikiem i zabawą taneczną na stadionie sportowym, rajd rowerowy dla dzieci szkolnych i ze świetlic środowiskowych z udziałem nauczycieli historii.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.