Inowłódz

Gra terenowa „Rycerze samorządności”, 4 lipca

Głównym celem projektu jest zwiększenie współpracy samorządu z mieszkańcami oraz pobudzenie mieszkańców do zaangażowania w sprawy samorządu lokalnego. W grze terenowej wezmą udział przedstawiciele samorządu i mieszkańcy gmin Lubochnia oraz Inowłódz.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Łódź

III Forum Regionów Polska-Chiny, 28-29 czerwca

Forum Regionalne Polska-Chiny to spotkania władz i przedstawicieli regionów i miast Polski oraz Chin. Forum adresowane jest do członków parlamentarnych komisji ds. współpracy zagranicznej, pracowników JST zaangażowanych we współpracę zagraniczną, przedstawicieli administracji rządowej, NGO, uczelni wyższych, instytutów badawczych i instytucji otoczenia biznesu. Forum jest okazją do zaprezentowania efektów istniejącej już regionalnej współpracy polsko-chińskiej, wymiany wzajemnych doświadczeń, sprawdzonych praktyk, a także omówienia przyszłej kooperacji.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.