Gorzów Wielkopolski

Obchody „25-lecia Samorządu Terytorialnego Województwa Lubuskiego”, 29 kwietnia

Konferencja, która odbędzie się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu podkreślenie znaczenia dotychczasowego dorobku samorządu gminnego województwa lubuskiego.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Maszewo

Jubileusz 15-lecia współpracy Gmin Partnerskich Welzow i Maszewo na tle kształtowania samorządności w Polsce, 23 kwietnia

Gmina Maszewo od wielu lat prowadzi aktywną politykę zagraniczną.. W trakcie spotkania przedstawicieli Samorządów Gmin Welzow i Maszewo z okazji 15-lecia wzajemnej współpracy w tle obchodów Samorządności w Polsce zaprezentowane zostaną m.in. prace uczniów szkół z Gminy Maszewo i Gminy Welzow pt. „Niemiecko-polska współpraca w oczach dzieci”. Prace będą wybrane w ramach zorganizowanego konkursu w szkołach.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Zielona Góra

Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej, 28 maja

Forum, które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć i roli samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Polski Zachodniej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Lubuska Akademia Debat Szkolnych, marzec 2015-kwiecień 2016

Celem projektu „Lubuska Akademia Debat Szkolnych” jest zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie uczniów ze szkół w województwie lubuskim poprzez udział w debatach i sejmikach młodzieżowych oraz dziecięcych. Przeprowadzony zostanie również konkurs na najlepszą inicjatywę lokalną w zakresie praw obywatelskich i samorządności zorganizowaną przez uczniów trzech poziomów szkół. W ramach projektu przygotowany zostanie poradnik „Standardy organizacji oksfordzkich debat szkolnych” oraz zorganizowane zostaną: konferencja upowszechniająca realizację projektu i warsztaty dla nauczycieli.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Dąbie

„Bieg Złotego Dębu”, 30 maja

Impreza sportowa zorganizowana z okazji XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Udział w Biegu wezmą mieszkańcy Gminy Dąbie zorganizowani w drużyny z poszczególnych sołectw. Odbędzie się także mecz unihokeja o Puchar Wójta Gminy Dąbie, w który wezmą udział przedstawiciele sołectw, radni, nauczyciele, urzędnicy, strażacy, uczestnicy Centrum Aktywnego Seniora. Ponadto posadzone zostanie symboliczne drzewko - dąb.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Krosno Odrzańskie

Obchody jubileuszowe 25-lecia samorządności w Krośnie Odrzańskim, 1 czerwca


W ramach cyklu imprez odbędzie się m.in.: konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Samorządność wokół nas”, konkurs literacki „Powiat Krośnieński za 25 lat”, Debata ekspertów, przedstawicieli samorządu powiatowego.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.