Dębica

II Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich

Celem turnieju jest m.in.: pobudzenie dyskusji nt. samorządu terytorialnego oraz wzrost świadomości jego roli w budowaniu siły regionu i kształtowaniu postaw aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw tolerancji dla osób o odmiennych poglądach. Debata toczyć się będzie wokół określonej tezy np. „Decentralizacja władzy sprzyja lepszemu zarządzaniu państwem”, „Samorządność tworzy przestrzeń dla aktywnych obywateli”. Uczestnikami turnieju jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Turniejowi towarzyszyć będzie wykład przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej „Rozwój samorządności w Polsce”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Mielec

XIX Spotkanie Biur Promocji - XIV Przegląd Materiałów Promocyjnych „Inwestycje w gminach. Samorząd po 25 latach”, 1-2 października

Celem spotkania jest przekazanie przedstawicielom samorządu informacji dotyczącej rozwoju inwestycji w gminach, promocji gospodarczej i informacji dotyczącej obecnie obowiązujących standardów obsługi inwestorów.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Rzeszów

Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej, 23-24 września

Głównym celem Kongresu jest stworzenie okazji do podjęcia dyskusji na temat nowoczesnego zarządzania w jst na poziomie ponadregionalnym, co pozwoli wypracować nowe standardy pracy. Inicjatywa ta ma jednocześnie umożliwić debatę z przedstawicielami władz centralnych, podczas której zostaną przedstawione oczekiwania Sekretarzy wobec uchwalanego prawa. Tematem przewodnim Kongresu jest 25-lecie samorządu a nowoczesna administracja samorządowa. Podczas Kongresu nastąpi podsumowanie i ocena historii oraz stanu aktualnego polskiego samorządu. Odbędzie się również debata dot. wyzwań stojących przed nowoczesnymi urzędami.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.