Białystok

Obchody 25 lat samorządności w Polsce, 27 maja

Koncert plenerowy odbędzie się o godz. 20:00 na Rynku Kościuszki. W ramach obchodów zaplanowano projekcję filmu „Ucieczka z kina Wolność” na Tarasach Widokowych Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki przy ul. Odeskiej 1.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Święto Ulicy Jana Kilińskiego, 31 maja

Święto ulicy Kilińskiego (najkrótszej i najstarszej w mieście) organizowane jest po raz piąty. Wydarzenie to ma na celu upowszechnienie działań sprzyjających kształtowaniu zainteresowań artystycznych, rozwijaniu wrażliwości artystycznej mieszkańców oraz upowszechnianiu dokonań artystycznych mieszkańców. Ulica Kilińskiego jest nie tylko jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic w białostockim śródmieściu, ale również miejscem o szczególnym charakterze, skupiającym szereg placówek i instytucji wyjątkowo istotnych dla aktywizacji lokalnych społeczności Białegostoku. Święto Ulicy Kilińskiego to przedsięwzięcie, które zostało zapoczątkowane dzięki współdziałaniu samorządu i miejscowych podmiotów, a za ich pośrednictwem - samych mieszkańców. Ma ono na celu zacieśnienie współpracy i jeszcze większą aktywność wszystkich tych instytucji, prezentację ich dorobku i najważniejszych osiągnięć, a przede wszystkim – włączenie jak największej liczby białostoczan w działania społeczne, budujące lokalną tożsamość. Inicjatywa ta stanie się pod wieloma względami wzorcową, skłaniając mieszkańców do samodzielnej organizacji innych tego rodzaju wydarzeń, mających ogromne znaczenie dla budowy małych ojczyzn. Jest to jedno z najważniejszych zadań samorządu lokalnego na płaszczyźnie kulturalno-społecznej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim, 28-29 maja


Podczas Kongresu odbędzie się m.in. prezentacja publikacji wydanej z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Na Rynku Kościuszki zorganizowana zostanie również impreza plenerowa „Podlaskie Gminy – 25 urodziny”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Gala Samorządności, 27 maja


Podczas Gali wręczony zostanie Tytuł „Podlaskiego Samorządowca 25-lecia” wybitnym przedstawicielom lokalnych społeczności samorządowych, którzy od lat reprezentują interesy mieszkańców swoich wspólnot. Kandydatów do owego tytułu zgłaszały podlaskie samorządy wszystkich szczebli oraz związki i stowarzyszenia. Wystąpią również zespoły folklorystyczne, a także odbędzie się prelekcja z pokazem archiwalnych zdjęć z wyborów 1990 roku. w wykonaniu redaktora z gazety Współczesnej. Rozstrzygnięty będzie również plebiscyt „Samorządowiec 25-lecia” prowadzony na łamach Gazety Współczesnej przy współorganizacji UMWP.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja 25-lecie samorządu lokalnego w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, 15 czerwca

Konferencja podsumowuje 25 lat transformacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim; pokaże to, co wydarzyło się w środowisku samorządowym i pozarządowym w regionie od przełomu ustrojowego w 1989 r. do dziś. Nakreśli też kierunki rozwoju, wyzwania i szanse, jakie stoją przed podlaskimi organizacjami pozarządowymi i samorządami.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Czerwone

Obchody z okazji „Święta Patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego”, 7 maja

W ramach obchodów, które związane są z 25-leciem samorządności organizatorzy zaplanowali m.in.: montaż słowno-muzyczny przybliżający postać Józefa Piłsudskiego, podsumowanie szkolnego konkursu „Marszałek Józef Piłsudski – nasz Wielki Patron”, występy dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego, piknik militarny, pokaz ratownictwa medycznego, wystawę w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej pt. „Ślady II wojny światowej w Gminie Kolno”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Łomża

Konkurs Europejskiej „Samorządni w Europie”, 17 kwietnia

Głównym celem konkursu, zorganizowanym w ramach obchodów 25-lecia Samorządności, jest pogłębienie wiedzy dotyczącej wpływu Unii Europejskiej na rozwój i funkcjonowanie samorządów w Polsce. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie II, III klas szkół ponadgimnazjalnych z Łomży i okolicznych terenów oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Czerwone - Wincenta

Obchody z okazji Jubileuszu 5-lecia Zespołu Ludowego Czerwieniacy, 30 maja


W ramach obchodów pod hasłem „Lata przemijają, a piosenki pozostają - 5 jubileuszowe śpiewanie” 5-lecia istnienia zespołu ludowego Czerwieniacy zorganizowana zostanie uroczysta gala, w trakcie której: wręczone zostaną podziękowania władzom gminnym i powiatowym, odbędzie się projekcja filmu i multimedialnej prezentacji o funkcjonowaniu w wolnej Polsce oraz koncert.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.