Damnica

XII Dni Damnicy, 29-30 maja

W ramach obchodów poświęconych rocznicy 25-lecia istnienia samorządu zaplanowano m.in. uroczystą galę, w trakcie której zostaną wręczone podziękowania i odznaczenia zasłużonym dla samorządu lokalnego, występy Wojskowej Orkiestry Dętej, pokaz sztucznych ogni, mecze piłki nożnej, festyn rodzinny, koncerty lokalnych artystów.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Malbork

Konferencja „XV-lecie Samorządu Powiatowego – dokonania i wyzwania”, 27 czerwca

Celem konferencji jest podkreślenie roli samorządu terytorialnego jako kluczowego składnika ustroju demokratycznego, służącego m.in. odbudowie i wzmocnieniu struktur społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja powiatu malborskiego oraz powiatu sztumskiego, wręczenie medali okolicznościowych osobom zasłużonym dla samorządu powiatowego. Zwieńczeniem konferencji będzie pokaz „Tańczących Fontann” oraz pokaz sztucznych ogni.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Mikoszewo

Debata „Co Ty zrobiłeś dla Twojej Gminy? Co Twoja Gmina zrobiła dla Ciebie?”, 27 kwietnia

W ramach wydarzenia zorganizowana zostanie debata publiczna na temat odpowiedzialności, współpracy i rozwoju samorządu w naszej gminie. Całość zostanie nagrana na nośniki CD i posłuży do realizowania lekcji obywatelskich w szkole oraz jako doświadczenie do omówienia podczas „Gdańskiej Akademii Debaty”, która ma za zadanie uczyć nasze społeczeństwo debatować o sprawach istotnych w oparciu o merytorykę i fakty. W debacie udział wezmą przedstawiciele wszystkich szkół gimnazjalnych w Powiecie Nowodworskim oraz mieszkańcy Gminy Stegna.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Słupsk

Konferencja „Sołtysi i ich rola w rozwoju społeczności wiejskiej w ostatnim 25-leciu”, 15 maja

Konferencja z udziałem wszystkich sołtysów powiatu słupskiego ma na celu docenienie działań przewodniczących jednostek pomocniczych w rozwoju obszarów wiejskich w ostatnim 25-leciu. Tematem spotkania będzie Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas konferencji zostaną wręczone Nagrody sołtysom, którzy pełnią swoje funkcje 25 i więcej lat.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.


Uroczyste obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Słupsku, 20 kwietnia – 31 października

W ramach słupskiego święta samorządności lokalnej w okresie od maja do października odbędzie się cykl przedsięwzięć wpisujących się w szeroki kontekst samorządności: debaty oksfordzkie z młodzieżą „Czy UE powinna kontynuować proces rozszerzania?”, jubileuszowe wydanie Radiowych Samorządowych Potyczek z udziałem „pionierów” słupskiego samorządu oraz ważnych postaci przemian społecznych lat 1989, wystawy, konkurs literacki dla młodzieży.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Starogard Gdański

Obchody 25-lecia Samorządności w Starogardzie Gdańskim, 27 maja

W trakcie uroczystej Sesji Rady Miasta z okazji 25-lecia Samorządności dwadzieścia pięć szczególnie wybitnych postaci ostatniego ćwierćwiecza wolności, zostanie uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. Również byli członkowie rad oraz prezydenci zostaną wyróżnieni przez Prezydenta Miasta, za wkład w budowanie lokalnej samorządności. Po części oficjalnej planowany jest koncert muzyki poważnej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Ustka

III Kongres Współpracy Lokalnej, 14-15 maja

Kongres organizowany w ramach projektu innowacyjnego „Od partnerstwa do kooperacji” ma na celu m.in. upowszechnianie zlecania zadań przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w oparciu o Model Kontraktowania Usług Społecznych, zapoznanie z możliwościami zastosowania Modelu w zakresie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Strzebielino Osiedle

Uroczysta Akademia z okazji 25-lecia Samorządu w Polsce, 2 czerwca


Uroczysta Akademia z okazji 25-lecia Samorządu w Polsce jest podsumowaniem projektu szkolnego „Mamy Samorządną”. W uroczystości udział wezmą mieszkańcy gminy, byli i obecni radni, pracownicy urzędu, honorowi obywatele gminy, przyjaciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujący z gminą, wojewódzkie i powiatowe władze samorządowe, a także społeczność szkolna ZKiW. W trakcie spotkania zaplanowana jest prezentacja dorobku gminy na przestrzeni ostatnich 25 lat. Zostaną również wyróżnieni wieloletni działacze samorządowi. Po akademii nastąpi zwiedzanie wystaw: „Gmina Łęczyce na przestrzeni 25 lat” i „Co nam dała SOLIDARNOŚĆ?”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Gdańsk

IV Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA - METROPOLIA CZASU WOLNEGO, 22-23 października

Kongres Smart Metropolia to forum wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk, związanych z wyzwaniami przed jakimi stawia nas rozwój wielkich metropolii oraz szans, jakie za tym idą m.in. otwieraniem się nowych możliwości biznesowych na rynku innowacyjnych programów miejskich. Nadrzędną ideą kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat: jak budować potencjał gospodarczy miast i jak podnosić jakość życia mieszkańców. Dyskusje podczas Kongresu toczyć się będą wokół pytań: jakie są zatem marzenia mieszkańców o lepszym mieście? czego potrzebują? jak chcą spędzać czas wolny?

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.