Będzin

Książka „Władze samorządowe królewskiego miasta Będzina 1990-2015”, 19 marca

Prezentacja książki odbyła się podczas wieczoru klubowego Towarzystwa Przyjaciół Będzina w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Bielsko-Biała

Uroczyste spotkanie z samorządowcami subregionu południowego województwa śląskiego, 5 czerwca

W ramach obchodów 25-lecia polskiej samorządności i dorocznego Święta Miasta Bielska-Białej zaplanowane jest uroczyste spotkanie z samorządowcami subregionu południowego województwa śląskiego, zasłużonymi obywatelami Bielska-Białej oraz przedstawicielami lokalnego świata biznesu, kultury i sportu połączone z symfonicznym koncertem plenerowym.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Czeladź

Uroczystości z okazji obchodów 25-lecia samorządności w Polsce, 29-30 maja

W ramach obchodów 25-lecia samorządności w Polsce odbędzie się uroczyste spotkanie z udziałem m.in. byłych burmistrzów Czeladzi, radnych zasiadających w radzie miasta w ciągu minionego ćwierćwiecza, w trakcie którego zostaną wręczone specjalne nagrody, koncerty i „Piknik Samorządowy”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Częstochowa

Obchody z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 27 maja, 30 maja

W ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowany zostanie Piknik Samorządowy, któremu towarzyszyć będą koncerty, pokazy tzw. miasteczka naukowe i inne. Dodatkowo Urząd Miasta Częstochowy zostanie otwarty dla mieszkańców miasta.

Przedsięwzięcia uzyskały Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Dąbrowa Górnicza

Konkurs plastyczny „Wolny – samorządny”, marzec – maj

Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół średnich i osób dorosłych. Ma na celu zobrazowanie poprzez różne formy ekspresji (malarstwo, grafika, rzeźba, video art) zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości na przestrzeni 25 lat. Finał konkursu – wystawa w maju br. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej. Organizator przedsięwzięcia: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Wystawa „Pałac Kultury Zagłębia w okresie transformacji”, maj

Wystawa będzie miała charakter retrospekcji zmian organizacyjnych zachodzących na przestrzeni 25 lat i wpływu tych zmian na zakres działalności Pałacu Kultury Zagłębia. Na wystawie zaprezentowane będą dokumenty, fotografie, plakaty obrazujące zmiany, jakie zachodziły w związku z decyzjami samorządowymi. Organizator przedsięwzięcia: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Jubileuszowa publikacja i wystawa prezentowana podczas „Dni Dąbrowy Górniczej”, maj-czerwiec

W ramach obchodów „Dni Dąbrowy Górniczej” Muzeum Miejskie „Sztygarka” we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej zaplanował m.in.: publikację „Dąbrowski samorząd terytorialny w latach 1990-2015”, okolicznościową wystawę nt. dąbrowskiego samorządu terytorialnego, jej włodarzy i przedstawicieli w latach 1990-2015 oraz ekspozycję planszową „Adam Piwowar, pierwszy prezydent Dąbrowy Górniczej”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Projekt edukacyjny „Samorządność 2015”, 5-29 maja

W ramach projektu edukacyjnego, przeznaczonego dla uczniów i nauczycieli, zaplanowano: konferencję „Samorządność 2015, akcje informacyjne „Tydzień samorządu w naszej szkole”, warsztaty „Odkrywamy tajemnice samorządu”, zajęcia dydaktyczne oraz inicjatywę „25 lat wspólnie czyli MAO na bis”, która stanowi kontynuację Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Akcja informacyjna „Tydzień samorządu w naszej szkole”, 25-29 maja


Akcja informacyjna na temat 25-lecia samorządu terytorialnego przeprowadzona zostanie w szkołach na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w ramach pogadanek oraz zajęć. Organizator przedsięwzięcia: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

25 lat wspólnie. Młodzieżowa Akcja Obywatelska na bis, 27 maja

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej. Drużyny projektowe ze szkół i placówek badają, co zmieniło się w gminie w ciągu 25 lat działalności samorządu terytorialnego. Przeprowadzają wywiady z mieszkańcami, przygotowują prezentację multimedialną i wyciągają wnioski dotyczące działań władz lokalnych. Organizator przedsięwzięcia: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Sesja warsztatowa „Odkrywamy tajemnice samorządu terytorialnego”, 28 maja

Dwie sesje warsztatowe dla przedstawicieli samorządów szkolnych - młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizator przedsięwzięcia: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego, 29 maja

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. W trakcie sesji m.in. będzie wręczana publikacja poświęcona 25-leciu samorządu terytorialnego na terenie gminy Dąbrowa Górnicza przygotowana przez Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Ponadto planowany jest koncert zespołu „Śląsk”, spektakl teatralny, koncert muzyki poważnej, koncert artystów lokalnych. Organizator przedsięwzięcia: Biuro Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Gliwice

Uroczyste obchody 25-lecia samorządności w Gliwicach, 1 czerwca

W ramach obchodów, z udziałem władz miast partnerskich Gliwic, osób związanych z gliwickim samorządem w ostatnich 25 latach, parlamentarzystów, honorowych obywateli Miasta Gliwice, organizatorzy przewidują m.in. występ Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej oraz wręczenie pamiątkowej publikacji wydanej przez Miasto z okazji 25-lecia gliwickiego samorządu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, 5 września


W ramach obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego –raz 25-lecia istnienia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbędzie się uroczysta Gala, w trakcie której rozstrzygnięty zostanie Konkurs „Marka-Śląskie”. Jak co roku Kapituła Konkursu wyłoni i wypromuje produkty, firmy i przedsięwzięcia, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Nagrodami honorowane będą również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję regionu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Goleszów

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego, 19 czerwca

Podczas uroczystości z udziałem władz gminy, radnych: gminy, powiatowych oraz sejmików wojewódzkich - obecnej i poprzednich kadencji przewidziano wystąpienia okolicznościowe - referaty, wspomnienia oraz program artystyczny.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Katowice

Działania edukacyjne i konkursy dla dzieci z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach jest organizatorem następujących przedsięwzięć: Dzień Wolności i Praw Obywatelskich - konkurs dla młodzieży związany z 25-leciem samorządu terytorialnego, Moja mała ojczyzna - konkurs plastyczny dla dzieci z Miejskich Przedszkoli: nr 20 i 70, Dlaczego warto głosować? Jak uchwała wchodzi w życie? - cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 62 na podstawie książki Elementarz demokracji Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, Co to jest samorząd oraz inne trudne pytania - impreza popołudniowa dla dzieci do 12 lat. W programie: pogadanka na temat znaczenia samorządu terytorialnego oraz najważniejszych zagadnień i pojęć z nim związanych, takich jak: demokracja, samorządność, województwo, powiat, gmina i in. Ponadto zagadki i rebusy nawiązujące do tematyki spotkania oraz zabawa plastyczna.

Spotkania w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w przestrzeni miasta Katowice z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego

Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25 - Oblicza samorządności - spotkanie ze specjalistą z prawa samorządowego adresowane do lokalnych działaczy samorządowych i przedstawicieli instytucji pozarządowych. Filia nr 22, ul. Słowiańska 1 - Klub Sąsiada – spotkanie mieszkańców osiedla J. Kukuczki z przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice. Inauguracja spotkań Klubu odbędzie się w marcu 2015 r., we współpracy z grupą mieszkańców skupioną wokół Inicjatywy Osiedle Kukuczki. Filia nr 16, ul. Wajdy 21 - 25 - lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego - spotkanie dla młodzieży z przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice. Wycieczka zaplanowana przez pracowników Filii nr 16, ul. Wajdy 21, do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - zwiedzanie Urzędu oraz przedstawienie sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych. Filia nr 16, ul. Wajdy 21 - Dni Sąsiada – impreza środowiskowa dla mieszkańców Os. Wajdy we współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej nr 13 – Bogucice. - Filia nr 22, ul. Słowiańska 1 - I Osiedlowy Dzień Jerzego Kukuczki – festyn dla mieszkańców Bogucic organizowany we współpracy Radą Jednostki Pomocniczej nr 13 – Bogucice. Filia nr 28, ul. Uniczowska 36 - Biblioteka – miejsce spotkań z radnymi – spotkanie dla mieszkańców z udziałem radnych Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 – Podlesie.

Jubileuszowy koncert w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”.

Wykłady z okazji obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, kwiecień-maj

Muzeum Historii Katowic planuje zorganizowanie dwóch wykładów, które będą miały charakter otwarty. Jeden będzie adresowany przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Drugi skierowany będzie do osób dorosłych i połączony z krótkim koncertem. Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny.

Katowice (Ligota, Panewniki), Spotkanie w ramach Koła Dziennikarsko-Literackiego „Komitet Obywatelski i jego rola w budowaniu w 1990 roku samorządności lokalnej w Ligocie i Panewnikach”, 13 kwietnia, Galeria pod Łukami

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Ligota”.

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, 17 kwietnia

Zaplanowana jest uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem m.in. radnych województw od 1990 roku, samorządowców (prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie), parlamentarzystów ze śląska, hierarchów kościoła z terenu śląska, przedstawicieli nauki i kultury. Po uroczystej sesji odbędzie się koncert w wykonaniu muzyków filharmonii.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Koncerty muzyki polskiej „Fantazja polska”, 3 maja

Organizator przedsięwzięcia: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.

Katowice (Piotrowice), „Koncert świąteczny”, 3 maja

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Południe” we współpracy z IPiUM „Silesia”.

Katowice (Murcki), „Koncert świąteczny”, 3 maja

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Południe” we współpracy z IPiUM „Silesia”.

Katowice, „Koncert Muzyki Polskiej”, 3 maja, koncert pt. „25 lat samorządności”, 17 maja

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Koszutka”.

Katowice (Ligota, Panewniki), Spotkanie w ramach Koła Dziennikarsko-Literackiego „Radni z Katowic - Ligoty w pierwszych kadencjach Rady Miasta Katowic”, 11 maja, Galeria pod Łukami

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Ligota”.

Okolicznościowe spektakle teatralne, 2-3 czerwca

Organizator przedsięwzięcia: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”. Po spektaklu każdy widz otrzyma okolicznościowy balonik ze znakiem graficznym „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI”.

Katowice (Piotrowice), „Festyn integracyjny”, 4 czerwca

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Południe” we współpracy z RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Katowice (Ligota, Panewniki), Koncert z cyklu „Niedziela z muzyką” pt. „Pieśni i piosenki o wolności”, 14 czerwca

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Ligota”.

Katowice (Murcki), „Festyn Śląski”, 20-21 czerwca

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Południe” we współpracy z RJP nr 18 Murcki.

Katowice (Bogucice), XXV Dni Bogucic, 26-28 czerwca, Koncert Operetkowy, 29 maja

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”.

Katowice (Kostuchna), „Dni Kostuchny”, 28 czerwca

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Południe” we współpracy z RJP nr 21 Kostuchna.

Katowice (Zarzecze), „Festyn dzielnicowy”, 12 września

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Południe” we współpracy z RJP nr 20 Zarzecze.

Okolicznościowa wystawa w Galerii Antrakt Miejskiego Domu Kultury, 15 września – 15 października

Organizator przedsięwzięcia: Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.

Niegowa

Uroczyste obchody „25-lecia samorządności w Gminie Niegowa”, 3 maja

W trakcie obchodów nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych „Samorząd w oczach młodzieży”, uroczyste spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego oraz występ zespołu artystycznego „Eskadra”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Promnice

Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, 12 czerwca


Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości organizowana jest od 2000 roku. Tegoroczna Gala wpisuje się w szczególny sposób w obchody 25-lecia polskiej samorządności, podkreślając rolę współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a gospodarczym. Podczas uroczystości wręczone zostaną statuetki: „Hermes” dla firm najbardziej zaangażowanych w rozwój gospodarczy i społeczny regionu oraz „Prometeusz” osobom, które wniosły istotny wkład w rozwój idei samorządności i rozwój regionu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Sosnowiec

X Jubileuszowa Gala Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, 2 czerwca

Głównym celem konkursu jest umacnianie tożsamości regionu, promowanie osiągnięć kulturalnych i naukowych Zagłębia Dąbrowskiego oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości. Nagroda „Humanitas” przyznawana jest od 2006 roku osobom i instytucjom, które dzięki swojej działalności społecznej, kulturalnej i naukowej przyczyniają się do promowania Zagłębia na forum regionalnym oraz ogólnopolskim, wspierają lokalną tożsamość oraz tworzą fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Tychy

Tyskie Obchody 25-lecia Samorządu, maj-czerwiec

Na Tyskie Obchody 25-lecia Samorządu składać się będzie szereg przedsięwzięć, w tym m.in.: wystawa fotograficzna, imprezy masowe, gry miejskie pokazujące miejskie inwestycje 25-lecia, Tydzień Obywatelski (wykłady związane z budowaniem aktywności obywatelskiej, konsultacjami społecznymi, budżetem partycypacyjnym, urbanistyką), działania skierowane do młodych mieszkańców: akcja promocyjna na portalach społecznościach oraz gra planszowa.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Woźniki

Uroczysta Sesja Rady Gminy, 22 maja

Głównym punktem uroczystej Sesji, upamiętniającej 25- lecie pierwszych wolnych wyborów samorządowych,  będzie prezentacja podsumowująca zmiany ostatnich 25 lat, które zaszły w Gminie Woźniki. Podczas spotkania wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy oraz książki w podziękowaniu za współpracę. Spotkanie zakończy występ artystyczny.