Kazimierza Wielka

Obchody 25-lecia Samorządności w Kazimierzy Wielkiej

W ramach obchodów organizatorzy zaplanowali wydanie biuletyny informacyjnego „25 lat Kazimierskiego Samorządu”, konferencję o historii 25-lecia Samorządu Kazimierskiego, turnieje rekreacyjno-sportowe, konkurs plastyczny i fotograficzny, turniej wiedzy o Unii Europejskiej, uroczystą sesję Rady Miejskiej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Kielce

Konferencja międzynarodowa „25 lat samorządności w Polsce”, 16 czerwca

Konferencja ma na celu integrację środowiska samorządowego, pozarządowego, biznesowego i naukowego. Jako eksperci zaproszeni zostaną wybitni specjaliści z zakresu samorządności terytorialnej. Konferencja będzie składała się z paneli dyskusyjnych, wystąpień ekspertów i prezentacji naukowych: „Idea samorządności we współczesnej Polsce – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”, „Polskie doświadczenia w zakresie decentralizacji i samorządności terytorialnej inspiracją i pomocą dla krajów Partnerstwa Wschodniego UE i kandydujących do UE”, „Jakie wnioski z polskiej reformy samorządowej można wykorzystać w reformach samorządowych krajów Partnerstwa Wschodniego UE i kandydujących do Unii Europejskiej”, przykłady dobrych praktyk w zakresie samorządności terytorialnej w kontekście regionalnym, „25 lat samorządności z perspektywy samorządów lokalnych – sukcesy, porażki, perspektywy”. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk samorządowych i pozarządowych z krajów Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów, 17-18 listopada

Organizator przedsięwzięcia: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

IX Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz IV posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów, 12 czerwca oraz 17-18 listopada

Celem uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jest podkreślenie roli samorządu terytorialnego w państwie oraz wzmocnienie poczucia tożsamości wspólnoty regionalnej. W sesji uczestniczyć m.in.: parlamentarzyści regionu świętokrzyskiego, wojewoda świętokrzyski, radni, burmistrzowie, wójtowie, pozostali przedstawiciele władz miast, gmin i powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, kultury i mediów. Pierwszy dzień konferencji - Posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów poświęcony będzie zagadnieniu samorządowego wymiaru współpracy międzynarodowej. Drugi dzień konferencji poświęcony zostanie analizie dotychczasowych kontaktów pomiędzy polskimi i nordyckimi jednostkami samorządu terytorialnego, jak również podkreśleniu roli Rady Państw Morza Bałtyckiego, której od połowy 2015 r. będzie przewodniczyć Polska. Podczas konferencji planuje się również zaprezentowanie opracowania nt. współpracy polsko-nordyckiej autorstwa polskich naukowców – ekspertów w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie”. Konferencję zakończy debata na temat relacji Polski z państwami nordyckimi i stojących przed nimi wyzwań.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Mirzec

Mirzeckie Święto Samorządowe „Razem w przyszłość”, 31 maja

W ramach obchodów organizatorzy zaplanowali: konferencję „25 lat samorządności w Gminie Mirzec”, mecz piłki nożnej (samorządowcy kontra mieszkańcy), rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Mirzec.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Staszów

„Młodzieżowe Rady Sołeckie” w ramach projektu „Młodzi Gospodarze”, listopad 2014-sierpień 2015

W ramach projektowego działania powstały w trzech sołectwach gminy Staszów Młodzieżowe Rady Sołeckie. Celem przedsięwzięcia jest aktywizowanie młodzieży i włączenie ich w życie wsi.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.