Województwo wielkopolskie

III edycja Konkursu „Jestem Polakiem - 25-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce”, 5 czerwca

Konkurs skierowany jest uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Północnej Wielkopolski. Jego III edycja odbędzie się pod hasłem „25-lat samorządu terytorialnego w Polsce - w Twojej Wsi, Mieście”. Zmagania konkursowe odbywać się będą w trzech modułach: plastycznym, multimedialnym i opisowym.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Kleczew

Uroczysta Gala z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego, 22 maja

Podczas uroczystej Gali zaprezentowany zostanie film „Samorząd wczoraj i dziś. 25 lat Samorządu Terytorialnego”, wręczone zostaną odznaczenia za działalność na rzecz samorządu, odbędzie się prelekcja nt. rolni samorządów w Polsce. Uroczystość uświetni występ Orkiestry Dętej działającej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Luboń

Uroczyste obchody „25 lat samorządności - razem dla Lubonia”, 27 maja

Główne uroczystości odbędą się w Gimnazjum nr 2 w Luboniu. W ramach obchodów zaprezentowany zostanie film pokazujący działalność samorządową w Luboniu przez ostatnie 25 lat. Zorganizowana zostanie otwarta dyskusja na temat przyszłości i rozwoju idei samorządności wśród młodzieży.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Mieścisko

Uroczystości zw. z XXV-leciem Powstania Samorządu Terytorialnego Gminy Mieścisko oraz XX-lecie podpisania umowy partnerskiej Mieścisko-Maartensdijk, 21-26 maja

W uroczystościach związanych z obchodami 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Mieścisku udział wezmą delegacje z partnerskich gmin z Holandii, Francji, Niemiec oraz delegacja włoskiej gminy, z którą Gmina Mieścisko planuje nawiązać współpracę. Gmina obchodzi również jubileusz 25-lecia nawiązania współpracy z holenderską gminą Maartensdijk/De Bilt. Głównym punktem obchodów będzie uroczysta sesja Rady Gminy Mieścisko, podczas której przedstawiony zostanie dorobek samorządu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Powidz

Obchody z okazji reaktywowania gminy Powidz, 1 maja

W 2015 roku gmina Powidz obchodzi 20-lecie reaktywowania. W ramach obchodów zaplanowane jest zorganizowanie wystawy, uhonorowanie osób, które zaangażowały się w odrodzenie gminy, majowy piknik samorządowy połączony z zajęciami zabawowo-edukacyjnymi dla dzieci.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Poznań

Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, 5-6 marca

1400 samorządowców z miast, gmin wiejskich, powiatów, samorządów wojewódzkich i gości uczestniczyło w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Bronisław Komorowski oraz premier Ewa Kopacz. Pierwszego dnia podczas Zgromadzeń Ogólnych wybrano nowe władze Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz Unii Metropolii Polskich.

Przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

III Międzynarodowa Konferencja „Major development tendencies in European cities – Identyfication and efficient intervention methods” w ramach projektu „Cities of change – co-operation of cities in the field of city development”, 22-23 kwietnia

Założeniem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy miastami europejskimi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem ze szczególnym uwzględnieniem metod konsultacji społecznych, badania jakości życia mieszkańców oraz systemu monitoringu strategicznego.
Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności

Konferencja naukowa „Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej - osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju”, 21-22 maja

Konferencja naukowa jest kolejnym przedsięwzięciem dotyczącym polskiej samorządności zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja „Wielkopolska obywatelska - Wielkopolska europejska. 25 lat samorządności”, 26 maja

Konferencja ma na celu podsumowanie ćwierćwiecza funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Podczas konferencji poruszona zostanie kwestia zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym w szerszym, europejskim kontekście - z udziałem reprezentantów Francji i Rumunii. Konferencja będzie składała się z dwóch paneli: „Bilans i perspektywy” oraz „Samorząd terytorialny w Europie. Zagrożenia, wyzwania, nowe kierunki rozwoju”. W trakcie konferencji wręczone zostaną nagrody laureatom XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego organizowanego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska - Wielkopolska europejska. 25 lat wolności - 25 lat samorządu”.
Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja Jubileuszowa z okazji 25-lecia działalności Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, 22 czerwca

WOKiSS powstało w czerwcu 1990 roku. Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza ponad 270 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz ponad 30 wielkopolskich powiatów. Dla upamiętnienia 25. rocznicy rejestracji pierwszego w Polsce stowarzyszenia WOKiSS zorganizowana zostanie jubileuszowa konferencja, w której udział wezmą przedstawiciele wszystkich samorządów członkowskich Stowarzyszenia, instytucji i organizacji partnerskich.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Specjalne wydanie zeszytu „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” poświęconego 25-leciu Samorządności, wrzesień

W kwartalniku publikowane są prace ze wszystkich dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych, odzwierciedlające bieżący stan i kierunki rozwoju polskiej i światowej nauki o prawie, ekonomii i społeczeństwie oraz prace poruszające aktualne problemy praktyki w tych dziedzinach. Pismo skierowane jest do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów. W 2015 roku Redakcja ,,Ruchu” postanowiła wydać specjalny zeszyt 3/2015 poświęcony ogólnej ocenie struktur samorządowych i ich zadań oraz wzajemnych stosunków z naczelnymi władzami i administracją rządową, w szczególności z punktu widzenia potrzeb rozwoju państwa i prawa obywatela do dobrego rządzenia, prawa do dobrej administracji.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Puszczykowo

Uroczystości „25 lat samorządności w Puszczykowie”, 12 czerwca

W ramach obchodów organizatorzy zaplanowali: prelekcję pt. „Puszczykowskie wybory samorządowe w 1990 r.”, wręczenie honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” oraz okolicznościowych wyróżnień osobom, wystawę plenerową pt. „Puszczykowska samorządność”, dokumentująca zmiany, jakie zaszły przez ostatnie 25 lat oraz prezentację wyróżnionych prac uczniowskich w konkursie międzyszkolnym „Moje ulubione miejsce w Puszczykowie”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Suchy Las

Konferencja „25 lat w samorządnej gminie Suchy Las”, 27 maja

W ramach konferencji przewiduje się pokaz filmu edukacyjnego o gminie, występ uczniów „Młodzież samorządna”, konkurs „Gmina Suchy Las wczoraj i dziś…” oraz koncert Orkiestry Dętej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Żerków

I Zjazd Delegatów Rad Działalności Pożytku Publicznego Województwa Wielkopolskiego, 21-22 kwietnia

Celem spotkania jest wspólne wypracowanie najbardziej efektywnych rozwiązań i rekomendacji dotyczących działania Rad Działalności Pożytku Publicznego jako produktu 25 lat samorządności. Udział w Zjeździe będzie także okazją do poznania dobrych praktyk w zakresie działalności Rad, wymiany doświadczeń, ale także integracji przedstawicieli wielkopolskich RDPP.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Żychlin k/Konina

Finał „XXII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, czerwiec

Konkurs adresowany jest do uczniów z 200 gimnazjów w 150 gminach i 35 powiatach województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest kształtowanie szacunku do własnego państwa i narodu, jego historii, kultury i tradycji, krzewienie postaw patriotycznych i wartości demokratycznych, rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z procedur demokratycznych poprzez poznanie mechanizmów funkcjonowania państwa i jego organów.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Ślesin

Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds.. Organizacji Pozarządowych, 9-10 czerwca


Wydarzenie skierowane jest do pełnomocników odpowiedzialnych w urzędach za współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Tematem przewodnim wydarzenia będzie współpraca na linii jednostki samorządu terytorialnego - organizacje pozarządowe, szczególnie w obszarze rozwoju przedsiębiorczości. Podczas forum poruszone zostaną takie kwestie jak rola organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości oraz przedstawiony zostanie model zmiany kontraktowania usług społecznych w Koninie. Ponadto na konferencji poruszone kwestie związane ze współpracą JST-NGO takie jak: zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, fundusze unijne na lata 2014-20.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Strzałkowo

Obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego w ramach XXI Dni Strzałkowa, 20-21 czerwca

W ramach obchodów zaplanowano imprezy sportowe, koncerty, występy dzieci i młodzieży. W związku z rocznicą 25-lecia Samorządu Terytorialnego gmina uhonoruje osoby zaangażowane w funkcjonowanie lokalnego samorządu i wręczy im wyróżnienia za aktywny udział w życiu społecznym gminy Strzałkowo na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.