Lista wydarzeń ogólnokrajowych

 • Cykl debat „Kultura Samorządowa 25+”, maj – grudzień 2015

  Cykl debat o kulturze i lokalnej polityce kulturalnej skupiać się będzie wokół tematyki działalności i życia kulturalnego w regionach, a szczególnie w miastach. Niektóre tytuły debat: Miejskie strategie rozwoju, Ekosystem kultury samorządowej, Państwo – Samorząd – Europa, Miejskie polityki kulturalne. Debaty odbędą się w Lublinie, Elblągu. Słupsku, Opolu i Warszawie.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

 • Fundacja Legalna Kultura

  Projekt społeczno-edukacyjny „Otwarte Drzwi Do Kultury”, luty-grudzień
  Projekt ma na celu upowszechnianie kultury w małych miejscowościach. Służy również zwiększeniu kompetencji kulturalnych i społecznych uczniów, nauczycieli i mieszkańców. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

 • Grupa Onet.pl S.A.

  Uruchomienie serwisu www.25samorzadu.onet.pl, marzec-maj
  Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie samorządów i mieszkańców poprzez umożliwienie im pokazania atutów miejsca, w którym żyją: walorów artystycznych i biznesowych, dotychczasowych osiągnięć, strategii i planów rozwoju.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

  Konkurs „25 lat samorządności w Polsce”, marzec-październik
  Konkurs, adresowany do organizacji i instytucji z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, ma na celu wsparcie tych projektów, w których młodzi ludzie będą mogli zdobyć informacje na temat idei samorządu i samorządności.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

 • Dziennik Gazeta Prawna

  Jubileuszowa akcja Dziennika Gazety Prawnej z okazji 25-lecia samorządów w Polsce, 9 marca – 27 maja

  Cykl artykułów podsumowujących ostatnie ćwierćwiecze samorządu terytorialnego: sukcesy, porażki, plany i rekomendacje na przyszłość. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

 • Agora S.A.

  II edycja akcji „Pracownia miast”, kwiecień-listopad
  W ramach akcji zaplanowane są w każdym z 13 miast konferencje i warsztaty, które będą okazją do spotkania władzy JST i urzędników, społeczników i aktywistów, ekspertów i mieszkańców. Wypracowane podczas dwudniowych spotkań postulaty i rekomendacje zostaną przekazane władzom miast. Zmiany zachodzące w miastach na bieżąco monitorowane są i opisywane przez dziennikarzy lokalnych „Gazety Wyborczej”.  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

 • Fundacja Legalna Kultura

  II edycja projektu „Kultura na Widoku”, 21 kwietnia - 30 września
  Projekt o zasięgu ogólnokrajowym służy upowszechnianiu kultury wśród tej części społeczeństwa, która ma trudny dostęp do kultury. Skierowany jest na rzecz budowy lokalnej wspólnoty wśród mieszkańców. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  II edycja programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”, 1 maja - 31 grudnia
  Celem programu jest upowszechnienie idei wolontariatu w społecznościach lokalnych, a w szczególności w tych samorządach, które podejmują się nadania wysokiego priorytetu wolontariatowi rodzinnemu w strategiach lokalnego rozwoju.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.