Decyzje kadrowe to obok modernizacji technicznej także sposób na budowanie nowoczesnej armii – powiedział prezydent Bronisław Komorowski, który wręczył w sobotę nominacje generalskie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w piątek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Prezydent wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
1 sierpnia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, nada ośmiu oficerom Sił Zbrojnych RP awanse na pierwszy stopień generalski, a dziesięciu awansuje na kolejne stopnie generalskie oraz admiralski.
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek nominacje generalskie sześciorgu oficerom policji. Wśród nich jest komendant wojewódzka opolskiej policji Irena Doroszkiewicz, która została pierwszą w historii polskiej policji kobietą generałem.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w czwartek w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
W czwartek podczas uroczystości w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 34 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w środę podczas uroczystości w Belwederze akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
We wtorek prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 47 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w czwartek w Belwederze akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w środę w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
W środę podczas uroczystości w Belwederze prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 37 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Dziękuję za gotowość służenia najjaśniejszej Rzeczypospolitej w tym momencie szczególnym, gdy do wyborów jest zaledwie parę miesięcy - mówił Bronisław Komorowski wręczając akty powołania trzem nowym ministrom w Pałacu Prezydenckim.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
We wtorek prezydent Bronisław Komorowski wręczył 38 osobom akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.