Menu rozwijane

30 lipca 2014

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, nadał dwunastu oficerom Sił Zbrojnych RP stopień generalski i jednemu stopień admiralski. Awanse zostaną wręczone 15 sierpnia br. w Święto Wojska Polskiego.

MIANOWANI ZOSTALI

Na stopień generała:

 • gen. broni. Mieczysław Gocuł - Szef Sztabu Generalnego WP.

Na stopień generała broni:

 • gen. dyw. Janusz Adamczak - Dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego - Dowódca Komponentu.

Na stopień generała dywizji:

 • gen. bryg. Marek Janusz Mecherzyński - Dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej;
 • gen. bryg. Jarosław Mika - Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej;
 • gen. bryg. Piotr Adam Patalong - Inspektor Wojsk Specjalnych. 

Na stopień generała brygady:

 • płk Mirosław Janusz Jemielniak - Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego;
 • płk Wojciech Marek Kucharski - Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich;
 • płk Andrzej Jan Kuśnierek - Dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej;
 • płk Wojciech Lewicki - Dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej;
 • płk Dariusz Robert Malinowski - Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego;
 • płk Piotr Paweł Nidecki - Szef Centrum Operacyjnego MON;
 • płk Sławomir Żakowski - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Na stopień kontradmirała:

 • kmdr Mirosław Mordel - Dowódca 3. Flotylli Okrętów.

Biogramy mianowanych dostępne na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego>>