Menu rozwijane

08 października 2014
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim
o1210455943.jpg
o246496864.jpg
o191829399.jpg
o1679502976.jpg
o1849783556.jpg
o1267353855.jpg
o980396741.jpg
o1923602791.jpg
o2089321761.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył podczas środowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczył Doradca Prezydenta RP Jerzy Smoliński.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Janusz BAŁDYGA
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

2. Łukasz BOGUCKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

3.  Anna BONDARUK
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

4. Bożena BUKOWSKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Łódzki

5. Renata CIERESZKO

profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6. Michał CYRAŃSKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Warszawski

7. Renata DANEL-MACHAŃSKA
profesor sztuk muzycznych
Studio Wokalistyki Estradowej w Katowicach

8. Ryszard DOBROWOLSKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

9. Marzenna DUDZIŃSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Lubelska

10. Vitalii DUGAEV
profesor nauk fizycznych
Politechnika Rzeszowska

11.  Wojciech DYDUCH
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

12. Ksiądz Stanisław DZIEKOŃSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13. Andrzej DZIEMBOWSKI
profesor nauk biologicznych
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

14. Ewa DZIKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15. Leszek FIEDOR
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16. Elżbieta FILIPEK
profesor nauk chemicznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

17. Remigiusz FORYCKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

18. Krzysztof FRĄCZEK
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

19. Mariusz GAGOŚ
profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20. Władysław GĄSIOR
profesor nauk technicznych
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

21. Krzysztof GIARO
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

22. Zygmunt GIŻEJEWSKI
profesor nauk biologicznych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
w Olsztynie

23. Zbigniew HAJTO
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24. Barbara HLIBOWICKA-WĘGLARZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

25. Ewa HUSZCZA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

26. Dorota ILCZUK
profesor nauk humanistycznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

27. Małgorzata KACPRZAK
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

28. Grzegorz KARASIEWICZ
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

29. Stanisław KASJAN
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

30. Maria KOZIELSKA
profesor nauk społecznych
Politechnika Poznańska

 

31. Anna KRAMARCZYK
profesor sztuk teatralnych
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

32. Marta KUPCZYŃSKA
profesor nauk weterynaryjnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

33. Andrzej LEŚNIK
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

34. Paweł ŁUKÓW
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

35. Izabela MAKAŁOWSKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

36. Radosław MARZEC
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

37. Maria MAŚLANKA-SORO
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

38. Elżbieta OLEJNICZAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

39. Jerzy OLSZEWSKI
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

40. Beata PRZYBOROWSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

41. Marek PRZYBYŁ
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

42. Ewa RATAJCZAK
profesor nauk ekonomicznych
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

43. Miłosława RUTKOWSKA
profesor nauk technicznych
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

44.  Zofia SADECKA
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Zielonogórski

45. Julitta SĘKIEWICZ-KISIEL
profesor sztuk teatralnych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

46.  Maciej SITARZ
profesor nauk chemicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

47. Piotr SKOWRON
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Gdański

48. Bogusław SKOWRONEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

49. Krzysztof STYPUŁA
profesor nauk technicznych
Politechnika Krakowska

50. Marcin SZELEST
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Krakowie

51. Zbigniew SZOT
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

52. Anna SZÓSTAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Zielonogórski

53. Agnieszka SZUSTER-CIESIELSKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

54. Artur TAJBER
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

55. Kazimiera TOMASZEWSKA
profesor nauk biologicznych
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

56. Katarzyna WOŹNIAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Łódzki

57. Monika WUJEC
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

58. Elżbieta ZAŁOGA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Szczeciński

59. Urszula ŻUŁAWSKA

profesor nauk ekonomicznych
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi