Menu rozwijane

10 listopada 2014
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
o1865914304.jpg
o1302456315.jpg
o28100625.jpg
o424170458.jpg
o960551032.jpg
o252863256.jpg
o1656572352.jpg
o3304569.jpg
o885949108.jpg
o1234559445.jpg
o2080928233.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział Szef BBN Stanisław Koziej i minister w KPRP Maciej Klimczak.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Jan BARON
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2. Agnieszka BARTOSZEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

3. Tomasz BĄCZEK
profesor nauk farmaceutycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

4.  Stanisława BIELECKA-GRZELA
profesor nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

5. Anna BOCHNAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6. Stanisław BORYCZKA
profesor nauk farmaceutycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7. Krzysztof BRACHA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

8. Jan BURDUKIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski

9. Leonora BUŻAŃSKA
profesor nauk medycznych
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

10. Halina CAR
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

11. Elżbieta CZARNY
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12. Feliks CZYŻEWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13.  Anna DĄBROWSKA
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

14.  Barbara GŁOWIŃSKA-OLSZEWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15.  Bogusława GNELA
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

16. Edward GOLEC
profesor nauk medycznych
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

17.  Halina GRAJETA
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

18. Grzegorz GRZEŚK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

19. Kazimierz ILSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

20. Mieczysław JAGŁOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

21.  Anna JANKOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

22. Radosław KAŹMIERSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

23.  Izolda KIEC
profesor nauk humanistycznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

24. Jarosław KŁACZKOW
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

25. Witold KOŁBUK
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

26. Łukasz KOMSTA
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

27. Małgorzata KRÓL-BOGOMILSKA
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski

28.  Jolanta KUJAWA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

29. Ewa LECH-MARAŃDA
profesor nauk medycznych
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie

30. Piotr LIPIEC
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

31. Janusz ŁOSOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

32.  Teresa ŁUCZKA
profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Poznańska

33. Krzysztof MAKOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

34. Marek MANDERA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

35. Monika MARCINKOWSKA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Łódzki

36.  Wiesława MIEMIEC
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

37. Marian MIKOŁAJCZYK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

38. Bogdan MRÓZ
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

39. Piotr NIEDZIELSKI
pr9ofesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Szczeciński

40. Jerzy NIEMCZYK
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

41.  Jolanta NIEWIAROWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

42. Dorota OLCZAK-KOWALCZYK
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

43. Jacek PAWLAK
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

44.  Anna PIKULSKA-RADOMSKA
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Łódzki

45. Eugenia PROKOP-JANIEC
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

46. Krystyna PRZYBYLSKA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

47. Michał SAJEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

48. Jan SIENKIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

49. Jerzy SKORUPKA
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

50. Anna SKOWRONEK-MIELCZAREK
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

51.  Ewa SŁAWEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

52. Irena SOBAŃSKA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Łódzki

53. Robert SPACZYŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

54. Andrzej STEPULAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

55. Ewa STRABURZYŃSKA-MIGAJ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

56. Marzena SZMYT
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

57. Witold ŚWIĘTOSŁAWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański

58. Barbara WAGNER
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

59. Tomasz WRÓBEL
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

60. Andrzej ZAKRZEWSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski