Menu rozwijane

18 listopada 2010
Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Zdjęcia do pobrania>>

Akty nominacyjne otrzymali:

nauki biologiczne

 • dr hab. Krystyna Harmata - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Jacek Herbich - Uniwersytet Gdański 
 • dr hab. Tadeusz Kaczorowski - Uniwersytet Gdański 
 • dr hab. Anna  Maryańska-Nadachowska - Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
 • dr hab. Wiesław Józef Mułenko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie
 • dr hab. Bogusław Zbigniew Pawłowski - Uniwersytet Wrocławski 
 • dr hab. Wojciech Rzeski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie
 • dr hab. Maria Anna Słomczyńska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Dariusz  Tarnawski - Uniwersytet Wrocławski 
 • dr hab. Elżbieta Warchałowska-Śliwa - Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
 • dr hab. Piotr Wiktor Wlaź - Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

nauki chemiczne

 • dr hab. Wiesław Marek Gołębiewski - Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • dr hab. Ewa  Górecka - Uniwersytet Warszawski 
 • dr hab. Waldemar Stanisław Iwanek - Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Andrzej Eugeniusz Kuczumow - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 • dr hab. Krzysztof Stanisław Lewiński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Marek Orlik - Uniwersytet Warszawski 

nauki ekonomiczne

 • dr hab. Bohdan Jan Jeliński - Uniwersytet Gdański 
 • dr hab. Wojciech Walerian Kosiedowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz - Uniwersytet Warszawski 

nauki farmaceutyczne

 • dr hab. Andrzej  Stańczak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr hab. Anna Barbara Sułkowska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. Lucjusz  Zaprutko - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nauki fizyczne

 • dr hab. Aleksander Grzegorz Bródka - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sławomir Maksymilian Kaczmarek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • dr hab. Krzysztof Dariusz Kowalski - Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Andrzej Krasiński - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademi Nauk w Warszawie
 • dr hab. Ryszard Naskręcki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Jerzy  Nowak - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • dr hab. Marian Wilhelm Paluch - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Ryszard Jan Radwański - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Wojciech Satuła - Uniwersytet Warszawski 
 • dr hab. Jan  Sobczyk - Uniwersytet Wrocławski 
 • dr hab. Marek Szafrański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Piotr Targowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

nauki humanistyczne

 • dr hab. Władysława Bryła - Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Roman Czaja - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Waldemar Jan Dziak - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • dr hab. Kazimierz Jan Gajda - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Joanna Mirosława Goszczyńska - Uniwersytet Warszawski 
 • dr hab. Maciej Ludwik Janowski - Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • dr hab. Urszula Elwira Kęsik - Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr hab. Eugenia Ewa  Mandal - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. ks. Kazimierz Popielski - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • dr hab. Dariusz Mirosław  Rott   - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Danko Šipka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Barbara  Sosińska-Kalata - Uniwersytet Warszawski 
 • dr hab. Jacek Piotr Sroka - Uniwersytet Wrocławski 
 • dr hab. Danuta Stasik - Uniwersytet Warszawski 
 • dr hab. Przemysław  Tajsner - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Piotr Andrzej Taracha - Uniwersytet Warszawski 
 • dr hab. Kazimierz Trzęsicki - Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Aleksander Stanisław Wirpsza - Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Miron Woźniakowski - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

nauki medyczne

 • dr hab. Jerzy Andrzej Bełtowski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Ksenia Bykowska - Instytut Hematologii i Transfuzjologii  w Warszawie
 • dr hab. Piotr Andrzej  Kowal - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Lewandowski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab. Marta Misiuk-Hojło - Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • dr hab. Przemysław Michał Mrozikiewicz - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 • dr hab. Sławomir Maria Suchocki - Akademia Medyczna we Wrocławiu

nauki o kulturze fizycznej

 • dr hab. Grażyna Teresa Lutosławska - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie

nauki o Ziemi

 • dr hab. Maciej Henryk Jędrusik - Uniwersytet Warszawski 
 • dr hab. Andrzej  Świeca - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

nauki prawne

 • dr hab. Dariusz Szpoper - Uniwersytet Gdański 

nauki rolnicze

 • dr hab. Magdalena Małgorzata Borys - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • dr hab. Barbara Teresa Kołodziej - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Michał  Kopeć - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Izabela Anna Steinka - Akademia Morska w Gdyni

nauki techniczne

 • dr hab. Tadeusz Zbigniew Antczak - Politechnika Łódzka 
 • dr hab. Jerzy Charytonowicz - Politechnika Wrocławska 
 • dr hab. Andrzej  Dziedzic - Politechnika Wrocławska 
 • dr hab. Witold Dzwinel - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Natalia Golnik - Politechnika Warszawska 
 • dr hab. Marianna  Jacyna - Politechnika Warszawska 
 • dr hab. Zdzisław Stanisław Kaczmarek - Politechnika Świętokrzyska  w Kielcach
 • dr hab. Jacek Marek Kluska - Politechnika Rzeszowska 
 • dr hab. Janusz Józef  Łomotowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Marian Pawlak - Central Laboratories Delphi Corporation Michigan USA
 • dr hab. Władysław Zbigniew Szaflik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • dr hab. Jerzy Świątek - Politechnika Wrocławska 
 • dr hab. Lesław  Topór-Kamiński - Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. Henryk Franciszek Tylicki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr Robert Andrzej Varin - University of Waterloo Ontario, Kanada
 • dr hab. Janusz  Wojtkowiak - Politechnika Poznańska 
 • dr hab. Zygmunt Zdzisław Wróbel - Uniwersytet Śląski w Katowicach

nauki teologiczne

 • dr hab. ks Piotr Jan Morciniec - Uniwersytet Opolski 

nauki weterynaryjne

 • dr hab. Leszek Bronisław Krakowski - Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie