Menu rozwijane

23 stycznia 2013
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
o479978201.jpg
o1939825049.jpg
o299493939.jpg
o1761211142.jpg
o2017723482.jpg
o709719112.jpg
o751562307.jpg
o606472150.jpg
o2133807048.jpg
o2101523309.jpg
o1852266525.jpg

- Serdecznie zachęcam przedstawicieli świata nauki, samorządowców do refleksji, myślenia o tym, żeby przyspieszyć - i tak dokonujący się w sposób naturalny - proces konsolidacji uczelni – powiedział prezydent Bronisław Komorowski, wręczając w środę nominacje profesorskie. - Bo tędy wiedzie droga do zwiększenia potencjału, tędy wiedzie droga do zwiększenia realnej szansy na skuteczna konkurencję – zaznaczył.

W opinii prezydenta, to co było wielkim sukcesem, a więc liczba uczelni wyższych w kraju, dzisiaj jest wielkim wyzwaniem. - Szkoda utracić ten potencjał, warto go wzmocnić poprzez procesy konsolidacyjne – argumentował.

Prezydent zaznaczył, że jest do dyspozycji w tej sprawie – jako czynnik, który może ułatwiać, zachęcać do podjęcia takich działań. – Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem, wspólnym działaniem z rządem, panią minister, możemy się pokusić o stworzenie mechanizmów zachęty dla pogłębionych, przyspieszonych procesów konsolidacji uczelni – powiedział.

- Jest czas na żywą i prawdziwą dyskusję przede wszystkim w środowisku naukowym, akademickim o tym, jak prawidłowo reagować na nowe wyzwania – ocenił.

Dodał, że rozmawia też z samorządowcami. Według Bronisława Komorowskiego, kto wykaże większą odwagę i determinację w myśleniu o przyszłości, ten zapewni swojemu miastu, regionowi istnienie ambitnych, zdolnych do konkurowania uczelni wyższych. Jak zaznaczył, to są instytucje tworzące elity, bez których nie może funkcjonować żadne ambitne miasto, region. - Kto wykaże pierwszy odwagę i determinację, ten będzie lepiej konkurował z innymi - podkreślał prezydent.

- Zachęcam do odwagi w myśleniu nie tylko o dzisiejszym dniu, ale także o przyszłości polskich ambicji posiadania dobrych uczelni, zdolnych do konkurowania i wychowujących następne pokolenia zdolnych do konkurencji profesorów w skali nie tylko europejskiej – podsumował.

Akty nominacyjne z rąk Prezydenta RP otrzymali:

1. Filip Michał BAJON
profesor sztuk filmowych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
2. Mariusz BIAŁECKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
3. Bożena BIRKENFELD
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4.  Anna CHEŁMOŃSKA-SOYTA
profesor nauk weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5. Adam DOLIWA
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6. Wojciech DOMINIK
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warszawski
7. Ksiądz Jan FLIS
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Szczeciński
8. Jacek GOLAK
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
9.  Jolanta GÓRALCZYK
profesor sztuk teatralnych
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
10. Janusz GÓRSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
11. Jacek GRONWALD
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
12. Barbara GRUBERNE-BERNACKA
profesor sztuk muzycznych
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
13. Ksiądz Ryszard HAJDUK
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14.  Ewa IŻYKOWSKA-KŁOSIEWICZ
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie
15.  Piotr JARGUSZ
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
16.  Zbigniew KLUSEK
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Łódzki
17.  Andrzej KOCH
profesor nauk prawnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18.  Antonina KOWTUNOW
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
19.  Małgorzata KOZŁOWSKA-WOJCIECHOWSKA
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
20. Wiesław KRUSZEWSKI
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny
21.  Urszula KRYGER
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
22.  Warcisław KUNC
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
23.  Marek KUPISZEWSKI
profesor nauk o Ziemi
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
24.  Konrad KUZYSZYN
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
25.  Iwona LANGOWSKA
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
26. Wojciech ŁAZARCZYK
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
27.  Grzegorz MADEJSKI
profesor nauk fizycznych
Stanford Linear Accelerator Menlo Park USA
28.  David MALCOLM
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański
29.  Krystyna MILECKA
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
30. Tomasz NOWAKOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska
31.  Katarzyna NOWAK-STAŃCZYK
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
32.  Grażyna ODYNIEC
profesor nauk fizycznych
Lawrence Berkeley National Laboratory USA
33. Anna OKOPIŃSKA
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
34. Andrzej PARADYSZ
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
35.  Szymon PESZAT
profesor nauk matematycznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
36.  Józef PRZYTYCKI
profesor nauk matematycznych
George Washington University USA
37.  Maria REMBIAŁKOWSKA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
38.  Małgorzata ROBAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
39.  Jerzy RUDNICKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
40. Bogusz SALWIŃSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
41. Bolesław SAMOLIŃSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
42.  Dorota SEGDA
profesor sztuk teatralnych
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
43.  Tomasz SIWIŃSKI
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
44. Ksiądz Adam SKRECZKO
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
45.  Agnieszka SŁOWIK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
46.  Ludomir STEFAŃCZYK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
47.  Borys STORCH
profesor nauk technicznych
Politechnika Koszalińska
48.  Zbigniew SURAJ
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Rzeszowski
49.  Piotr SUTT
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
50.  Gabriela SZENDZIELORZ-JUNGIEWICZ
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
51.  Anna SZEWCZYK
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
52.  Jerzy SZKUTNIK
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska
53.  Wiesław TAREŁKO
profesor nauk technicznych
Akademia Morska w Gdyni
54.  Wanda TCHÓRZEWSKA-KAPAŁA
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
55.  Igor TRALLE
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Rzeszowski
56.  Lidia USNARSKA-ZUBKIEWICZ
profesor nauk medycznych
Akademia Medyczna we Wrocławiu
57. Jerzy WARMIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Lubelska
58.  Piotr WYSZOMIRSKI
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
59.  Marek ZUBIK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski

60. Nominację dla zmarłego profesora Waldemara MASZTALERZA - profesora sztuk plastycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu –  z rąk Prezydenta RP odebrała małżonka.