Menu rozwijane

16 czerwca 2011

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski mianował dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na stopnie generalskie.

Mianowani zostali:

na stopień generała dywizji

generał brygady Marian JANICKI

na stopień generała brygady

pułkownik Paweł BIELAWNY

Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył również funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu odznaczenia państwowe.

Odznaczeni zostali:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1. Pan Andrzej KIELAK
2. Pan Jerzy MATUSIK

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

3. Pan Jan DANOWSKI
4. Pan Grzegorz DZIEWIT
5. Pan Dariusz KONAT
6. Pan Wiesław KRYŃSKI
7. Pan Roman KUZIA
8. Pan Wiesław PIETRZAK
9. Pan Jarosław PIWOWAR.