Menu rozwijane

15 października 2012
Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w dokumentowaniu najnowszej historii Polski (1)
o480776806.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ordery i odznaczenia osobom zasłużonym w dokumentowaniu najnowszej historii Polski.

W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczył Szef Kancelarii Prezydenta RP, minister Jacek Michałowski podczas II ogólnopolskiego seminarium pt. „Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia” zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim 15 października 2012 r.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy źródłowej o najnowszej historii kraju

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Andrzej Paczkowski

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy źródłowej o najnowszej historii Polski


KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Michał Ciecierski
3. Jan Kornek
4. Wanda Kronman-Czajka
5. Irena Słodkowska
6. Krzysztof Zuba

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Krystyna Jastrzębska
8. Marek Kietliński
9. Robert Kubaś
10. Grzegorz Welik