Menu rozwijane

11 listopada 2012
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości (1)
o1461545589.jpg

Podczas uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

  Może Cię zainteresować "Dziękuję za mądre zagospodarowywanie wolności"

Odznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność naukową i państwową, za wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej

1. Jerzy Buzek

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za upowszechnianie wiedzy o Polsce i jej kulturze, za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w Europie i świecie, za wspieranie przemian demokratycznych  w Polsce

2. Norman Davies

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej

3. Adam Strzembosz

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej

4. Jan Kobuszewski

5. Edward Pałłasz

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej

6. Wiesław Myśliwski

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo- badawczej i działalności publicystycznej w dziedzinie historii literatury, za wspieranie rozwoju muzealnictwa

7. Janusz Odrowąż-Pieniążek

w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu prawdy o wojennych losach Polaków, za ogromny wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie psychiatrii, za dawanie świadectwa miłości do człowieka i niesienie pomocy osobom potrzebującym

8. Wanda Półtawska

za wybitne zasługi w działalności oświatowej i kulturalnej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy społecznej

9. Stanisław Zagórski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej,  za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży

10. Wanda Chotomska

za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej

11. Kazimierz Czaplicki

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w Polsce i na świecie

12. Maria Dąbska

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki

13. Leszek Dobrzański

za wybitne zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego, za osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i naukowo-dydaktycznej

14. Czesław Janicki

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej

15. Zygmunt Konieczny

16. Joanna Kulma

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,  za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

17. Marek Chimiak

za wybitne zasługi w upowszechnianiu historii sztuki sakralnej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej

18. o. Jan Golonka

za wybitne zasługi dla Polskiego Radia

19. Piotr Kaczkowski

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy

20. Stanisław Lewandowski

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa

21. Agnieszka Morawińska

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia

22. Jan Podgórski

za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy, za osiągnięcia w działalności dyplomatycznej i promowanie spraw Polski w Unii Europejskiej

23. Maciej Popowski

za wybitne zasługi na rzecz architektury polskiej, za działalność na rzecz powstania samorządu zawodowego architektów

24. Jerzy Szczepanik-Dzikowski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej oraz upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej

25.  Anne Applebaum-Sikorska

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za szczególne osiągnięcia w działalności oświatowej, wydawniczej i społecznej

26. Jerzy Illg

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

za wybitne czyny bojowe oraz osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

27. ppor. Paweł Baron

28. st. szer. Jarosław Latała

29. st. szer. Marcin Pikula