Menu rozwijane

16 maja 2012

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenia wręczył podczas obchodów 60-lecia istnienia Instytutu minister Olgierd Dziekoński.

Odznaczeni zostali:

za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pan Jerzy Czechowski


SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Pan Paweł Pichniarczyk

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Pan Albin Garbacik

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej


ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

4. Pan Józef Barański
5. Pani Danuta Chmielewska
6. Pan Mirosław Gnoiński
7. Pani Lucyna Janecka
8. Pani Joanna Karaś
9. Pan Andrzej Ronduda
10. Pan Franciszek Sładeczek
11. Pan Zdzisław Stachura
12. Pani Elżbieta Żelazowska