Menu rozwijane

03 maja 2013
Zamek Królewski - Odznaczenia z okazji Święta Narodowego 3 Maja (1)
o322864779.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja, wręczył odznaczenia państwowe.

Prezydent zwrócił uwagę, że Zamek Królewski to miejsce, które jest cząstką naszej trudnej historii, ale także miejscem, w którym potwierdza się to, że ciągłość dokonań polskich pokoleń, pracy na rzecz Ojczyzny jest, istnieje, udało się ją uratować.

- Zamek, który był świadkiem powstawania, głosowania Konstytucji 3 Maja zniknął w wyniku dramatu II wojny światowej z mapy Warszawy. Dziś cieszy w dalszym ciągu jako dowód, że przetrwaliśmy, i że w dalszym ciągu - przez te wszystkie polskie pokolenia, od 222 lat, które dzielą nas od uchwalenia Konstytucji 3 Maja - jesteśmy na tej samej drodze – na drodze służby Ojczyźnie i na drodze realizacji marzeń o Polsce dobrej, nowoczesnej, otwartej na innych, odważnej w konfrontowaniu się, ale też zaprzyjaźnianiu ze światem - powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydent dziękował odznaczonym, że swoimi dokonaniami, pracą świadczą o tym, że Polska jest wierna drodze mądrej zmiany, twórczej pracy, którą staramy się iść pomimo trudnej historii, pomimo często trudnego własnego życia i różnych komplikacji.

W uroczystości wzięła udział Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy.

Odznaczeni zostali:
 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

Stanisław FIJAŁKOWSKI

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk ścisłych

Tomasz DIETL

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki

Wojciech GASPARSKI
Antoni NOWAKOWSKI
Andrzej TOMCZAK

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za działalność na rzecz ochrony zdrowia publicznego

Jacek IMIELA

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

Witold KRÓL

za wybitne zasługi w dziedzinie medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

Krystyna KUBICKA

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

Jerzy KWAŚNIEWSKI

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności dydaktycznej

Janusz MAJEWSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, za zasługi na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego

Danuta Anna SITARSKA

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej, publicznej i naukowej, za zasługi w kształtowaniu zasad kultury prawnej

Eleonora ZIELIŃSKA

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

Grażyna BERNATOWICZ

za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

Natalia PARTYKA

za wybitne zasługi w pracy naukowo-publicystycznej i działalności dydaktycznej, za upowszechnianie wiedzy o liturgiach wschodnich

ksiądz Henryk PAPROCKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności dydaktycznej i społecznej

Ryszard WÓJCICKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polskiej

Adam BADOWSKI
Marcin IWIŃSKI
Michał KICIŃSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony łady przestrzennego i rozwoju architektury

Krzysztof BOJANOWSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Michał DZIUBAŃSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki przestrzennej w Polsce, za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Kazimierz FERENC

za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Barbara HORAWIANKA

za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

Małgorzata JANKOWSKA

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

Zofia KUNERT

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za niesienie pomocy osobom potrzebującym

ksiądz Stanisław PISAREK

za wybitne zasługi w badaniu, dokumentowaniu i upamiętnianiu historii Marca '68

Maria ZMARZ-KOCZANOWICZ