Menu rozwijane

03 sierpnia 2015
Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu (1)
Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu (2)
Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu (3)
Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu (4)
Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu (5)
Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu (6)
o1818497.jpg
o1575062397.jpg
o367329376.jpg
o1294266112.jpg
o1369358947.jpg
o1137541747.jpg

Aktor Piotr Fronczewski, biznesmen Zbigniew Niemczycki i przewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów Edward Zalewski znaleźli się wśród osób odznaczonych w poniedziałek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Prezydent wręczył podczas uroczystości w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odznaczenia 36 osobom zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu.

Bronisław Komorowski dziękował odznaczonym za zasługi dla Polski "w czasie, kiedy było bardzo trudno", a także tym, którzy służyli dla Polski w różnych instytucjach, "biorąc część odpowiedzialności za państwo", a także "budując kulturę polską i dobry obyczaj".

Cieszę się, że mogę na koniec swojego urzędowania podziękować tak znamienitemu i zróżnicowanemu gronu ludzi - dodał prezydent.

Dziękował także "wszystkim osobom, które zechciały swój autorytet, dorobek, umiejętności i wiedzę użyczać na rzecz urzędu prezydenckiego".

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

 

Obywatel Japonii

Yoshiho UMEDA

Order odebrali wdowa Agnieszka Żuławska-Umeda oraz syn Tomoho Umeda

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w umacnianiu obronności kraju, za osiągnięcia w działalności naukowej
i dydaktycznej

Bolesław BALCEROWICZ

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

Maria DMOCHOWSKA

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury

Piotr FRONCZEWSKI

Michał KOMAR

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej

Ewa BORKOWSKA-PASTWA

Małgorzata SINICA

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

Henryk GORYSZEWSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

Marceli KOSMAN

za wybitne zasługi dla rozwoju żeglarstwa w Polsce, za działalność charytatywną i społeczną

Wojciech KOT

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie archeologii, za działalność społeczną

Jerzy KRUPPE

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

Zbigniew NIEMCZYCKI

Roman PRAWDA

za wybitne zasługi w umacnianiu obronności kraju, za osiągnięcia w działalności naukowej
i dydaktycznej

Jacek PAWŁOWSKI

za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

Piotr SERAFIN

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa w Polsce

Zbigniew WAWER

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny,
za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie

Włodzimierz BARANOWSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej

Jarosław BŁONIARZ

Krzysztof BUDZIŃSKI

Michał BUTKIEWICZ

Róża RZEPLIŃSKA

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

Adam EBERHARDT

Andrzej KOŁDER

Olaf OSICA

Jan SABINIARZ

George YACOUB

za wybitne zasługi w umacnianiu obronności kraju, za osiągnięcia w działalności naukowej
i dydaktycznej

Marian KOWALEWSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Ireneusz KRZEMIŃSKI

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

Aleksander PROKSA

Edward ZALEWSKI

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury

Halina PRZEBINDA

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce,
za osiągnięcia w pracy naukowej

Wojciech RYBOWSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu, za osiągnięcia w pracy zawodowej

Jerzy WÓJTOWICZ

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

Krystyna WOLNIAKOWSKI

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju gospodarki w Polsce, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Anna PRAWDA

za osiągnięcia w pracy twórczej, za dokumentowanie najnowszej historii Polski

Michał SZLAGA.

(inf. własna, PAP)