Menu rozwijane

28 lutego 2011
Order Orła Białego

Władysław Bartoszewski, Aleksander Hall, Krzysztof Penderecki oraz Henryk Samsonowicz zostali powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do składu Kapituły Orderu Orła Białego. Tym samym dołączą oni do profesora Wiesława Chrzanowskiego zasiadającego w Kapitule od 2007 r. Profesor Władysław Bartoszewski do 2007 r. był już członkiem Kapituły, a teraz powróci do jej składu. Postanowienie w sprawie powołania czterech członków Kapituły prezydent podpisał 25 lutego br.

Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Orła Białego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.