Menu rozwijane

1 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podczas uroczystości w dniu 1 sierpnia br., wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Generałowie odchodzący w stan spoczynku otrzymali od Prezydenta pamiątkowe ryngrafy.

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP