Menu rozwijane

06 maja 2015
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
Prezydent RP w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu
o697779730.jpg
o710518647.jpg
o1698330001.jpg
o2023791450.jpg
o1811426796.jpg
o1758888213.jpg
o1231584074.jpg
o546046519.jpg
o1083222687.jpg

Konsolidacja to wielka szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest ona konieczna dla utrzymania własnego potencjału w zakresie produkcji specjalnej, bez którego trudno sobie wyobrażać skuteczny, efektywny system obrony Polski – mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski, który wraz z premier Ewą Kopacz złożył wizytę w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu.

- Zgoda owocuje dobrymi decyzjami, owocuje także przyspieszeniem procesów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – powiedział prezydent na środowym briefingu w Radomiu.

Dodał, że ruszyły bardzo szybko wielkie programy modernizacji technicznej sił zbrojnych, tak samo ruszyła - dzięki decyzjom obecnego rządu – konsolidacja polskiego przemysłu zbrojeniowego.

- Proces konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego – powstanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej to jest ogromne osiągniecie. Wymaga ono kontynuacji i dalszego wysiłku, szczególnie ze względu na to, że trwa proces konsolidacji europejskiego przemysłu, powstają potężne koncerny, w których trzeba także szukać - poprzez zacieśnianie współpracy i koordynacji - szansy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego - przekonywał Bronisław Komorowski.

Temu, zdaniem prezydenta, mają służyć, a przynajmniej mogą pomóc bardzo duże kontrakty, które Polska będzie zawierała z myślą o modernizacji sił zbrojnych z koncernami, firmami zewnętrznymi.

Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że nie tylko licząca część pieniędzy trafi, w wyniku realizacji wielkich programów modernizacyjnych, do polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale że oprócz pieniędzy będzie też możliwe przyspieszenie procesu współpracy z liczącymi się firmami zewnętrznymi, z korzyścią dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. - To powinno oznaczać dopływ nowych technologii, nowych możliwości – ocenił.

Podczas wizyty w Radomiu prezydentowi towarzyszył Szef BBN Stanisław Koziej.

Lokalizacja