Menu rozwijane

07 sierpnia 2013

Prezydent Bronisław Komorowski z wizytą w Grudziądzu

Prezydent Bronisław Komorowski z wizytą w Grudziądzu

Prezydent Bronisław Komorowski z wizytą w Grudziądzu

Prezydent Bronisław Komorowski z wizytą w Grudziądzu

o299145879.jpg
o1445812943.jpg
o574018900.jpg
o1399759911.jpg

Prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty w Grudziądzu podpisał dokument o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy ułatwiającej budowę ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. Inicjatywa Prezydenta RP umożliwi powstanie drogi rowerowej wzdłuż Wisły, która w przyszłości może połączyć polskie góry z Bałtykiem.

- Temat jest trochę wakacyjny, szlaki rowerowe, zwiedzanie Polski, rekreacja. Ale to tylko pozór, sprawa jest niesłychanie poważna, bo dotyczy 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych, które do dzisiaj, zgodnie z zasadami obowiązującymi w słusznie minionym świecie i ustroju, były prawie że niedostępne dla normalnego obywatela - mówił prezydent na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu.

- Pewnie państwo pamiętacie takie czasy, kiedy nie wolno było fotografować mostów, kiedy nie wolno było chodzić po wałach przeciwpowodziowych, kiedy nawet na dworzec kolejowy można było wchodzić tylko z ważnym biletem – mówił Bronisław Komorowski. Dodał, że były to "niekonieczne, niepotrzebne ograniczenia, mające na celu stworzenie pewnego poczucia zagrożenia albo dyscyplinowanie obywateli".

Bronisław Komorowski podkreślił, że "te czasy słusznie minęły, odpłynęły w przeszłość i dzisiaj możemy śmiało myśleć o wykorzystaniu tego wszystkiego, co jest, czego nie trzeba budować, wykorzystaniu w sposób legalny (...) w celu poznawania kraju, poznawania królowej polskich rzek, jaką jest Wisła".

Zdaniem prezydenta Komorowskiego, idea Wiślanej Trasy Rowerowej to "ukoronowanie tego, co się dzieje w społeczeństwie polskim".- Pamiętamy jeszcze dobrze te czasy, kiedy rowerem jechał głównie chłoporobotnik mający dojechać do stacji kolejowej, aby potem na rowerze, autobusem lub pociągiem dojechać np. do zakładów imienia Róży Luksemburg w Warszawie. Dzisiaj ogromna większość Polaków traktuje rower głównie jako sposób na aktywny wypoczynek (...) Do nich adresowana jest ta ustawa - powiedział prezydent.

Bronisław Komorowski ocenił, że Polska pod względem długości tras i ścieżek rowerowych jest państwem zdecydowanie zapóźnionym nie tylko w porównaniu do zachodniej Europy, ale także krajów sąsiednich takich jak np. Czechy.

- Kiedyś może i prezydent od Wisły do Juraty także na rowerze przejedzie, może to już nie będę ja, ale może następny prezydent - żartował Bronisław Komorowski.

Zmiany zaproponowane w prezydenckim projekcie ułatwią budowę dróg rowerowych oraz wyznaczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek. Umożliwi to rozwój turystyki rowerowej na wielu nowych, atrakcyjnych krajobrazowo trasach. Ponadto, samo korzystanie z możliwości jazdy rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych stanie się zgodne z prawem. W myśl wciąż obowiązujących przepisów, jazda po nich jest zabroniona i grozi grzywną lub mandatem. Do tej pory, by tworzyć ścieżki rowerowe na obwałowaniach uciekano się w niektórych miastach do rozwiązań zastępczych, np. nazywając je „drogami technicznymi dopuszczającymi ruch rowerowy”.

Prezydencka ustawa przez zmianę ustawy o drogach publicznych daje możliwość budowania dróg dla rowerów niezależnie, poza drogami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego. Ponadto, drogi rowerowe będą traktowane jako drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – czyli inwestycje celu publicznego.

Co roku w Polsce budowanych jest coraz więcej dróg rowerowych, lecz ich liczba wciąż nie jest zadowalająca. Tymczasem w Polsce istnieje ponad 9,5 tysiąca kilometrów obwałowań. Stwarzają one niemal idealne warunki do budowy nowych szlaków rowerowych.

Prezydencka inicjatywa była już konsultowana m.in. z ekspertami od bezpieczeństwa powodziowego.

Podczas środowego spotkania w Grudziądzu marszałkowie ośmiu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego podpisali deklarację popierającą prezydencki projekt. (inf. własna, PAP)

Lokalizacja