Polska opowiada się za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ - powiedział w czwartek prezydent w wystąpieniu na 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreślał, że Rada okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata.
Polska będzie musiała zwiększać konkurencyjność gospodarki i jej zdolności do skutecznego konkurowania we wszystkich obszarach - przekonywał prezydent Bronisław Komorowski podczas konferencji "Polsko-Amerykański Dialog Inwestycyjny" w Nowym Jorku.
24.09.2014
Prezydenci Polski i USA Bronisław Komorowski i Barack Obama rozmawiali w Nowym Jorku m.in. o Sojuszu Północnoatlantyckim i sytuacji na Ukrainie.
Wolność nie była Polsce dana, wyrwaliśmy ją pazurami, dlatego chcemy się nią dzielić - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w środę w wykładzie na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.
Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką przebywa z wizytą w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W czwartek wygłosi przemówienie na sesji ZO NZ.
24.09.2014
- Cieszy, że nowe władze Sejmu zostały ukształtowane bez kłopotu i spokojnie - powiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski. Jak podkreślił, potrzebne jest obniżenie poziomu agresji między partiami.
Polska konsekwentnie staje po stronie tych, którzy chcieliby dokonać reformy ONZ - powiedział we wtorek w Fort Bragg w USA prezydent Bronisław Komorowski. Przyznał jednak, że obecnie nie ma koalicji, która chciałaby przeprowadzić taką głęboką reformę.
Poświęcenie polskiej Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej nie poszło na marne, Polska i Holandia znowu są razem w NATO i w UE - mówił w sobotę w holenderskim Driel prezydent Bronisław Komorowski.
Wspólnota demokratyczna potrzebuje wizji, strategii i zdecydowania w obronie ładu międzynarodowego, suwerenności państw i wolności obywatelskich - mówił Prezydent RP w Bundestagu podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Prezydent RP Bronisław Komorowski podsumowując wyniki szczytu NATO w Newport jako niesłychanie ważne ocenił decyzje w zakresie podwyższenia gotowości sił odpowiedzi Sojuszu, w tym utworzenie sił natychmiastowego reagowania - tzw. szpicy.
Kolejny szczyt NATO w 2016 roku odbędzie się w Warszawie - przekazał prezydent Bronisław Komorowski powiedział w Newport na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Andersem F. Rasmussenem.
Dotychczasowe ustalenia szczytu NATO w Newport stwarzają realną podstawę do bardzo optymistycznej oceny jego ostatecznych efektów - powiedział prezydent Bronisław Komorowski na konferencji prasowej podczas pierwszego dnia szczytu NATO w Newport.
Propozycję i realną szansę na objęcie przez Donalda Tuska stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej należy traktować jako ogromny sukces Polski i docenienie osobistych zasług i umiejętności premiera - powiedział w piątek prezydent Bronisław Komorowski
Sytuacja na Ukrainie oraz wrześniowy szczyt NATO były głównymi tematami piątkowej rozmowy prezydentów Polski, Czech i Słowacji, którzy spotkali się w piątek w Bańskiej Bystrzycy z okazji 70. rocznicy słowackiego powstania narodowego.
Trud i ofiary Powstania Warszawskiego nie były nadaremne; to m.in. ten zryw uformował następne pokolenie - ludzi Solidarności - mówił prezydent Bronisław Komorowski w Berlinie z okazji obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.