Menu rozwijane

09 kwietnia 2010
Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak

- Polska i Litwa mają wspólne interesy w Europie, często występowały razem, a tu taki zgrzyt, zupełnie niebiorący pod uwagę tego, że łączy nas wspólnota celów - przyznał w "Sygnałach Dnia" szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak. Litewski Sejm odrzucił wczoraj rządowy projekt ustawy, która dopuszczała pisanie nazwisk mniejszości narodowych, w tym polskich, w oryginale.

Minister Stasiak dodał, że w stosunkach z Litwą mamy więcej spornych tematów związanych z mniejszością polską, takich jak polskie szkolnictwo czy zwrot majątków. Litwini nie rozwiązują tych problemów, a Polska niewiele może zrobić. Zdaniem ministra możemy jedynie aktywniej działać na forum Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego łączy nas wiele – dodał minister Stasiak, podkreślając, że wczorajsze spotkanie prezydenta Kaczyńskiego z prezydent Litwy dotyczyło tego właśnie tematu.