Menu rozwijane

26 lutego 2013

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Posiedzenie Rady Gabinetowej

o1494134828.jpg
o1805132271.jpg
o2143139544.jpg
o251725701.jpg
o1351182228.jpg
o1358178410.jpg
o1212778152.jpg

Prezydent Bronisław Komorowski - otwierając we wtorek przed południem posiedzenie Rady Gabinetowej - zaproponował odejście od wskazywania dzisiaj daty wystąpienia o członkostwo w strefie euro na rzecz wyznaczenia terminu polskiej gotowości do przyjęcia europejskiej waluty. Decyzja w sprawie wejścia do strefy euro powinna być podjęta po wyborach w 2015 roku, po spełnieniu kryteriów konwergencji.

Gratulując rządowi sukcesu w negocjacjach o kształt perspektywy budżetowej UE na lata 2014 – 2020 prezydent zwrócił uwagę, że to właśnie w czasie tej perspektywy czeka nas podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia wspólnej waluty. Wśród barier stojących na drodze do wejścia naszego kraju do strefy euro Bronisław Komorowski wymienił niespełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht oraz zapisy Konstytucji.  Ocenił, że zapisy konstytucyjne są ważną i trudną do pokonania barierą.

W opinii Bronisława Komorowskiego, inną istotną barierą w skutecznym dążeniu do znalezienia sobie dobrego, bezpiecznego miejsca w strefie euro są obawy polskich obywateli i sama sytuacja w strefie euro.

- Droga do bezpiecznego znalezienia się i funkcjonowania w strefie euro musi prowadzić zarówno poprzez wypełnienie kryteriów z Maastricht, jak i zbudowanie dodatkowych mechanizmów wzmacniających konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprzez przekonanie polskiej opinii publicznej, bez której Konstytucji zmienić się nie da – mówił prezydent, proponując wyznaczenie kalendarza działań na rzecz wypełnienia kryteriów konwergencji, tak aby było możliwe podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia wspólnej waluty już po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Prezydent mówił o konieczności podjęcia dodatkowych reform zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy.

- Spełnienie kryteriów będzie korzystne dla Polski będzie korzystne dla polskiej gospodarki, konkurencyjności w stosunku do innych krajów, niezależnie od tego jaką decyzję Polska podejmie w 2015 roku, jeśli chodzi o strefę euro. Spełnienie kryteriów sprzyjać będzie rozwojowi Polski – podkreślił.

Dodał jednocześnie, że nie sztuka mówić o wejściu do strefy euro; sztuką jest uzyskanie realnej możliwości zarówno poprzez spełnienie kryteriów z Maastricht, jak i poprzez przekonanie polskiej opinii publicznej.

- Chciałbym - mówił prezydent - abyśmy wspólnym wysiłkiem zdołali przekonać opinię publiczną, poprzez zbudowanie bezpiecznego mechanizmu przygotowań i podejmowania decyzji, do tej ważnej strategicznej sprawy, jaką jest nasze uczestnictwo w pogłębiającej się integracji europejskiej, także w wymiarze strefy euro.

Prezydent podkreślał, że stojące przed naszym krajem zadanie można określić jako symboliczną zmianę pozycji Polski – przeniesienie z symbolicznego wschodu Europy na północ, będącą synonimem konkurencyjności i sukcesu gospodarczego.

W posiedzeniu Rady wzięli też udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie: Sławomir Rybicki, Olgierd Dziekoński, Jaromir Sokołowski oraz Doradcy Prezydenta RP.

Zgodnie z Konstytucją RP, w sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.