Menu rozwijane

30 lipca 2015
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
Uroczystość podpisania ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz wręczenia nominacji sędziowskich
o1268714994.jpg
o1292592932.jpg
o1408664197.jpg
o1742013006.jpg
o1534100865.jpg
o1213952930.jpg
o732646113.jpg
o957574314.jpg
o746003957.jpg

Na niezależność sądownictwa jako fundament państwa demokratycznego wskazywał w czwartek prezydent Bronisław Komorowski po podpisaniu nowelizacji ustawy przywracającej instytucję asesora sędziowskiego oraz wręczeniu 56 nominacji sędziowskich.

Zwracając się do nowo powołanych sędziów, Bronisław Komorowski mówił, że chce ich uczulić na kwestie niezależności i niezawisłości sędziów. - Bo słyszy się głosy o potrzebie dyscyplinowania wymiaru sprawiedliwości, dyscyplinowania sędziów; słyszy się głosy, które można, i chyba trzeba interpretować jako gotowość przynajmniej do odchodzenia od takiej prostej i oczywistej zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości - oświadczył.

Dodał, że niezależność ta jest fundamentem państwa demokratycznego i częścią umowy miedzy obywatelem i państwem. Życzył nowo powołanym sędziom, aby czynili wymiar sprawiedliwości lepszym i sprawniejszym, ale także aby w ich sercach była ambicja "ochrony niezależności wymiaru sprawiedliwości od władzy politycznej".

Mówiąc o podpisanej nowelizacji, Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że otwiera ona drogę do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. To szósta ustawa związana z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, której prezydent Komorowski był inicjatorem.

- Myślenie o przywróceniu asesury jest częścią myślenia z troską o wymiarze sprawiedliwości. No bo można myśleć o wymiarze sprawiedliwości właśnie od tej strony, że należy dyscyplinować, stawiać tylko i wyłącznie oczekiwania, albo można starać się pomóc - dodał prezydent.

Zgodnie z nowelizacją asesorów będzie powoływał nie - jak to było dawniej - minister, lecz prezydent - na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zasadnicza różnica między asesurą a stanem sędziowskim polega na jej czasowym charakterze - w przeciwieństwie do sędziego, którym jest się dożywotnio. Wszystkie przywileje sędziów, które są gwarancją niezawisłości i niezależności, będą przysługiwać i asesorom.

Asesor będzie powoływany na pięć lat i będzie mógł być odwołany wyłącznie w trybie postępowania dyscyplinarnego przez sąd dyscyplinarny, tak jak i sędziowie - w ten sposób unika się zarzutu, że na orzeczenia asesora można wpływać z zewnątrz.

Asesor będzie wykonywał czynności wyłącznie w sądzie rejonowym, czyli najniższego szczebla. Nie będzie orzekać w sprawach o zastosowanie aresztu oraz w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych - co uzasadniano ich ciężarem gatunkowym.

Nowelizacja wejdzie w życie od początku 2016 r. (PAP, inf. własna)