Menu rozwijane

07 marca 2013
Malarstwo polskie i europejskie z kolekcji Galerii Rogalińskiej prezentowane w Pałacu Prezydenckim
Malarstwo polskie i europejskie z kolekcji Galerii Rogalińskiej prezentowane w Pałacu Prezydenckim
Malarstwo polskie i europejskie z kolekcji Galerii Rogalińskiej prezentowane w Pałacu Prezydenckim
Malarstwo polskie i europejskie z kolekcji Galerii Rogalińskiej prezentowane w Pałacu Prezydenckim
o1288175565.jpg
o1870407933.jpg
o248771512.jpg
o230001881.jpg

Malarstwo polskie i europejskie z kolekcji Galerii Rogalińskiej, w tym prace m.in. Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Luciena Simona zdobią wnętrza Pałacu Prezydenckiego. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się w czwartek, a w sobotę Pałac będzie otwarty dla zwiedzających. Może Cię zainteresować "Zbiór z Rogalina pokazuje wielkość kultury polskiej"

Kolejne dni otwarte w Pałacu Prezydenckim zaplanowano na 17 i 24 marca 2013.

We wnętrzach Pałacu Prezydenckiego prezentowane są obrazy z Rogalina, siedziby Rodu Raczyńskich herbu Nałęcz, pałacu wzniesionego w latach 1768–1776, a od roku 1949 Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są częścią zbioru zgromadzonego na przełomie wieków przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego (1847–1926) i pomieszczonego we wzniesionej przezeń przy pałacu w latach 1911–1912 galerii. W 1990 roku Edward Bernard Raczyński, były Prezydent RP na uchodźstwie powołał Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu i przekazał jej Galerię Rogalińską oraz prawa do pałacu i parku w Rogalinie.

W bogatym zbiorze malarstwa europejskiego Galerii Rogalińskiej dominują dzieła nabywane w ówczesnym centrum sztuki światowej, jakim był Paryż na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z artystów francuskich młodszego pokolenia, który zaczął zdobywać wielką popularność w kręgach paryskich od początku XX wieku był Jean-Gabriel Domergue. W Pałacu można zobaczyć jego efektowny kompozycyjnie i kolorystycznie obraz Żółta suknia.

Także w Paryżu rozpoczęła się międzynarodowa kariera Ignacia Zuloagi, malarza hiszpańskiego rodem z Kraju Basków. Jego efektowna kompozycja pod tytułem Lola przedstawia uśmiechającą się zalotnie piękną, młodą Hiszpankę wraz z siedzącą w głębi starą kobietą z wachlarzem, na tle zabudowy hiszpańskiego miasteczka. Kompozycja łączy w sobie dwa główne i ulubione wątki twórczości Zuloagi: scenę z codziennego życia ludu hiszpańskiego i portret pięknej kobiety.

Wśród prezentowanych obrazów jest także płótno francuskiego malarza rodzajowego i portrecisty Henri Julesa Guiniera pt. Wieczorem. A także dwa dzieła francuskiego malarza i ilustratora Luciena Simona: Muzyka i Malarstwo. Oba obrazy, utrzymane w elegijno-rodzajowym nastroju, są w rzeczywistości portretami rodzinnymi, stanowiącymi zarazem rodzaj alegorii realnej.

Obrazy polskich malarzy wybrane do ekspozycji w Pałacu Prezydenckim znakomicie wprowadzają w charakter i klimat Galerii Rogalińskiej. Znalazło tu bowiem miejsce kilkanaście kompozycji Jacka Malczewskiego, najważniejszego twórcy rogalińskiego zbioru, oraz zespół nastrojowych pejzaży z przełomu XIX i XX wieku – istotnego dla tamtej epoki malarskiego gatunku, docenianego także przez kolekcjonera.

Pokaz otwierają portrety pędzla Olgi Boznańskiej, ukazujące m. in. żonę Edwarda Raczyńskiego Różę oraz ich syna Edzia w wieku chłopięcym – twórcę Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

We wnętrzach Pałacu można podziwiać też dzieła: Madonna ze szpakiem Vlastimila Hofmana i Topola Henryka Uziembły. Obydwa znacznych rozmiarów, o rozbudowanej figuralnej i ściśle malarskiej narracji należące do najwyższych osiągnięć tych artystów.

Jednym ze znamion wyróżniających polskie malarstwo drugiej połowy XIX wieku był stosunek do rodzimego krajobrazu. W Sali Kolumnowej prezentowany jest jeden z najpiękniejszych obrazów Józefa Rapackiego, zatytułowany Na wiosnę.

Towarzyszą mu dwa bujne pejzaże artysty z kręgu malarskiego realizmu Michała Wywiórskiego - pogodne, przepełnione słońcem, są świadectwem postawy malarza realisty wobec wyzwań motywu. Do nowej sztuki należą zaś trzy pejzaże wyeksponowane po przeciwnej stronie Sali Kolumnowej obrazy Stanisława Kamockiego i Wojciecha Weissa oraz obraz Włodzimierza Tetmajera Żniwo - malowany impresjonistyczną, jasną paletą, wykorzystujący jednocześnie siłę lokalnego koloru w najmocniejszym akcencie barwnym – czerwonej sukni siedzącej tyłem dziewczyny, co daje przekonującą sugestię upalnego, dusznego dnia.

Wybrane obrazy Jacka Malczewskiego wprowadzają w wyobraźnię malarza, który w ciągu swej długiej twórczości przekształcał doświadczenia polskości, grecki mit i Biblię, urok pejzażu i polską ludowość w wielką metaforyczną opowieść. Jej narzędziem był swoisty malarski język, w którym konkretność formy podporządkowana była wizyjnemu charakterowi kompozycji, środkiem – wieloznaczny symbol. Malczewski, zakorzeniony w polskim romantyzmie, wywodził wiele wątków z kształtującej go od młodości poezji Juliusza Słowackiego, a zarazem oryginalnie ujmował specyficzną duchowość epoki – fascynację kobietą, śmiercią i podświadomością, eksponował mocno wątki autorefleksyjne i narcystyczne – ich owocem był wyróżniający jego twórczość i malowany całe życie cykl jawnych i ukrytych autoportretów.

*Opracowano na podstawie materiałów Muzeum Narodowego w Poznaniu - tekstów Marii Gołąb; Kurator Galerii Sztuki Polskiej od XVIII wieku do 1945 r. i M. Piotra Michałowskiego, Kuratora Galerii Sztuki Europejskiej.


Obrazy prezentowane w pałacowych wnętrzach:

1. Lucien Simon, Malarstwo, ok. 1896
2. Lucien Simon, Muzyka, ok. 1895
3. Jean-Gabriel Domergue, Żółta suknia, 1912
4. Ignacio Zuloaga y Zabaleta, Lola, przed 1905
5. Laurea Barrau i Bunol, Sługa kąpielowa, ok. 1906-1914(?)
6. Henri Jules Guinier, Wieczorem, 1896
7. Olga Boznańska, Portret Edzia Raczyńskiego, 1904
8. Olga Boznańska, Halka, 1891
9. Olga Boznańska, Portret Róży Raczyńskiej, 1912
10. Vlastimil Hofman, Madonna ze szpakiem, 1909
11. Henryk Uziembło, Topola, 1904
12. Stanisław Kamocki, Wiosenny owies, 1904
13. Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Żniwo, 1901
14. Józef Rapacki, Na wiosnę, 1892
15. Wojciech Weiss, Jabłonie, 1908
16. Michał Wywiórski, Stare dęby w parku w Rogalinie, 1907
17. Michał Wywiórski, Stare dęby na łąkach w Rogalinie, 1907
18. Jacek Malczewski, W tumanie, 1893-1894
19. Jacek Malczewski, Portret Adama Asnyka z muzą, 1895-1897
20. Jacek Malczewski, Portret Edwarda Raczyńskiego, 1903
21. Jacek Malczewski, Autoportret w jakuckiej czapce, 1907
22. Jacek Malczewski, Portret Marii Balowej, 1906
23. Jacek Malczewski, Bajki II (tryptyk), 1902
24. Jacek Malczewski, Tryptyk Beniowskiego, 1912
25. Jacek Malczewski, Tobiasz i Parki, 1912
26. Jacek Malczewski, Erynie, 1910
27. Jacek Malczewski, Ukojenie, 1911
28. Jacek Malczewski, Moja pieśń 1904.