Menu rozwijane

10 marca 2011

Prezydent Bronisław Komorowski, po zasięgnięciu licznych opinii, podjął decyzję o ograniczeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o SKOK-ach, zaskarżonej w 2009 r. przez Prezydenta RP. Podstawową zaletą wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest zapewnienie większego bezpieczeństwa ulokowanych w nich pieniędzy polskich rodzin. Jeszcze w lutym Prezydent Komorowski podpisał też ustawę o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, która objęła również SKOK-i.

O objęcie SKOK-ów skuteczniejszym nadzorem apelowały w swoich raportach i opiniach czołowe instytucje dbające o bezpieczeństwo finansowe – m.in. Bank Światowy i Europejski Bank Centralny.

Prezydent wycofał zastrzeżenia wobec przepisów ustanawiających nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością SKOK-ów. Trybunał rozpatrzy kwestię zgodności z Ustawą Zasadniczą przepisów dotyczących pokrywania roszczeń członków kas w przypadku upadłości kas (art. 91 ust. 1 i 2) oraz uregulowań, w których arbitralnie określony jest katalog organów SKOK (art. 17 pkt 1)

Oprócz decyzji dotyczącej wniosku ws. SKOK-ów, Prezydent zdecydował również o ograniczeniu wniosku do Trybunału dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.