Menu rozwijane

23 lutego 2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę żłobkową

Dziś w Pałacu na Krakowskim Przedmieściu, Prezydent Bronisław Komorowski złożył swój podpis pod ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Ułatwienia w zakładaniu żłobków, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni i nianie – to tylko niektóre z nowych możliwości, które pomogą rodzicom łączyć życie rodzinne z pracą zawodową przy zapewnieniu dobrej, wspierającej rozwój dzieci opieki. Może Cię zainteresować FDP: Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech - szanse i wyzwania

– Na ogół jest tak, że ustawa wieńczy dzieło i kończy pewien proces. Dziękując za umożliwienie podpisania tej ustawy, która rozwiązuje szereg problemów związanych z wychowaniem dzieci, funkcjonowaniem kobiet nie tylko na rynku pracy, ale także w rolach rodzicielskich jestem przekonany, że to jest jedynie fragment pracy, która nas czeka– powiedział Prezydent po podpisaniu ustawy żłobkowej.

Prezydent zauważył też, że nowoczesna polityka prorodzinna powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców, a ustawa żłobkowa będzie wsparciem w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego. Podkreślił, że cieszy się z wspólnej dyskusji o tak istotnych dla naszego kraju sprawach, ważnych dla rodziców i dzieci, w którą włączają się także samorządy, pracodawcy i inne środowiska. Zaznaczył też, iż mamy obowiązek uszanować wybory i problemy rodziców, jak również zastanowić się nad szansami i wyzwaniami stojącymi przed państwem i nami wszystkimi.

W uroczystości uczestniczyła także Pierwsza Dama Anna Komorowska. Zabierając głos zwróciła uwagę, iż ustawa to krok w stronę potrzeb rodziców, którym przy podejmowaniu każdej decyzji rodzicielskiej towarzyszy troska o dobro dziecka i miłość do niego. Do nich należy wybór: czy i jaka forma opieki nad ich dzieckiem będzie najlepsza w chwili gdy decydują się na powrót do pracy. – Decyzja o tym, czy zostać z dzieckiem w domu, czy powierzyć je opiece innej osoby jest dla matek bardzo trudna. Pamiętajmy, że dziecko potrzebuje ciepła, ale także mamy w dobrej kondycji. Mama szczęśliwa, zadowolona może dać dziecku więcej niż mama nieszczęśliwa, zaniepokojona o swoją przyszłość, także zawodową – powiedziała Anna Komorowska.

Po podpisaniu ustawy Pani Prezydentowa udała się do „klubiku dziecięcego” zorganizowanego dla dzieci rodziców uczestniczących w debacie w Pałacu Prezydenckim. Opiekę w nim zapewnili profesjonalni wychowawcy z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Klubik został przygotowany właśnie po to by dać rodzicom zainteresowanym debatą możliwość pogodzenia obowiązków rodzicielskich z udziałem w tej ważnej dotyczącej ich dyskusji.

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wyraził zadowolenie z przyjęcia ustawy zaznaczając, że bardzo istotny sygnał jak ważny jest mały człowiek, który nie upomni się o swoje prawa do rozwoju, szacunku, dziecięcych spraw, miłości i opieki. – Dlatego ten najwcześniejszy okres życia dziecka do lat trzech zwraca uwagę tak wielu grup i instytucji. Podpisana ustawa jest szansą, możemy wspólnie dobrze wypełnić jej postanowienia. Od nas zależy jak ją wdrożymy. Rzecznik zaakcentował także, że wciąż się uczymy i nie jest to łatwe zadanie, ale wszystkim krokom towarzyszyć powinna myśl, że dzieci to mali, ale bardzo ważni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podpisanie ustawy, połączone z wystąpieniami Prezydenta i Pierwszej Damy, otworzyło konferencję z cyklu „Forum Debaty Publicznej – Solidarne Społeczeństwo. Bezpieczna Rodzina”. W panelach „Opieka nad małym dzieckiem: dobro dziecka, dobro rodziny” i „Opieka nad małym dzieckiem w perspektywie samorządów i pracodawców” wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji wspierających rodziców i rozwój dzieci oraz reprezentanci samorządów. W spotkaniu uczestniczyło około 250 osób m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej – Jolanta Fedak, Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Jan Orgelbrand - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przedstawiciele parlamentu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych reprezentowanych m.in. przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Stowarzyszenie Kongres Kobiet czy Fundację MaMa. Podsumowując, stwierdzono, iż ustawa niesie ze sobą wiele zmian, których wprowadzenie jest wyzwaniem. Ale daje też szanse na tworzenie różnorodnych form opieki wpierającej rozwój dziecka oraz włącza rodziców, którzy wybierają, jaką drogą podążyć. Jest również elementem wyrównywania szans życiowych zwł. dzieci z małych miejscowości oraz okazją do zmiany istniejącego stanu rzeczy.

CO WNOSI USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH?

Ustawa żłobkowa to jedna z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych ustaw z kilku powodów. Odpowiada na potrzeby aktywnych zawodowo rodziców poprzez zwiększenie dostępności do różnorodnych form opieki nad dzieckiem. Tym samym pozwala rodzicom dokonać samodzielnego wyboru, która z nich najlepiej odpowiada dzieciom i im samym: żłobek, klubik dziecięcy, opiekun dzienny czy niania, w zależności od indywidualnych możliwości i okoliczności wpisujących się w sytuację zawodowo-rodzinną.

Ważną kwestią jest wyprowadzenie żłobków z systemu opieki zdrowotnej, co sprawia że przestają funkcjonować jak placówki medyczne. Przechodzą pod nadzór Ministra Pracy i Polityki Społecznej, co więcej zgodnie z nowymi zapisami pieczę nad żłobkami mają sprawować samorządy. Dzięki dodatkowemu pedagogicznemu przygotowaniu opiekunów, prócz obowiązującego dotychczas jedynie pielęgniarskiego i medycznego, pojawiają się szanse na stymulowanie rozwoju małych podopiecznych.
Ustawa wspiera rodzinę także poprzez ułatwienia formalne i finansowe związane z zatrudnianiem niani, którą może być choćby członek rodziny. Co więcej rodzic może zostać zatrudniony przez gminę, jako opiekun dzienny, zajmując się np. własnym dzieckiem i dziećmi sąsiadów.

Daje też możliwość współudziału rodziców w aktywności wychowawców w żłobku poprzez wolontariat czy uczestnictwo w zajęciach klubu dziecięcego. Rodzice mają także sposobność do skorzystania z opieki placówek, które powstaną przy zakładach pracy. To pozwoli dać dzieciom większe poczucie bezpieczeństwa, a rodzicom ułatwi godzenie wychowywania z pracą zawodową.

Ustawa ustanawia jednolite standardy wszystkich form opieki nad małym dzieckiem i nadzór nad ich realizacją tym samym zapewniając odpowiednią ich jakość.