Menu rozwijane

18 listopada 2011

Uroczystość powołania rządu Donalda Tuska

Uroczystość powołania rządu Donalda Tuska

o652162627.jpg
o524594329.jpg

Prezydent Bronisław Komorowski powołał nowy rząd premiera Donalda Tuska. Podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezes Rady Ministrów, wiceprezes oraz ministrowie złożyli wobec Prezydenta RP następującą przysięgę:

"Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem." Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

  Może Cię zainteresować Prezydent: Sukcesy rządu, to sukcesy społeczeństwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami z dnia 18 listopada 2011 r., powołał Donalda Tuska na urząd Prezesa Rady Ministrów, a także powołał nowy skład Rady Ministrów, tj:

 • Waldemara PAWLAKA - na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki
 • Tomasza ARABSKIEGO - na urząd Ministra - Członka Rady Ministrów
 • Bartosza ARŁUKOWICZA - na urząd Ministra Zdrowia
 • Elżbietę BIEŃKOWSKĄ - na urząd Ministra Rozwoju Regionalnego
 • Michała BONIEGO - na urząd Ministra Administracji i Cyfryzacji
 • Mikołaja BUDZANOWSKIEGO - na urząd Ministra Skarbu Państwa
 • Jacka CICHOCKIEGO - na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych
 • Jarosława GOWINA - na urząd Ministra Sprawiedliwości
 • Marcina KOROLCA - na urząd Ministra Środowiska
 • Władysława KOSINIAKA - KAMYSZA - na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Barbarę KUDRYCKĄ - na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Joannę MUCHĘ - na urząd Ministra Sportu i Turystyki
 • Sławomira NOWAKA - na urząd Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Marka SAWICKIEGO - na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Tomasza SIEMONIAKA - na urząd Ministra Obrony Narodowej
 • Radosława SIKORSKIEGO - na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
 • Krystynę SZUMILAS - na urząd Ministra Edukacji Narodowej
 • Jana VINCENT-ROSTOWSKIEGO - na urząd Ministra Finansów
 • Bogdana ZDROJEWSKIEGO - na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowi członkowie Rady Ministrów odebrali z rąk Prezydenta RP akty powołania.