Menu rozwijane

08 listopada 2012

Briefing po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Briefing po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Briefing po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Briefing po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

o1405768741.jpg
o1140130162.jpg
o1949293988.jpg
o1149312187.jpg
o380013711.jpg
o309397327.jpg
o115505501.jpg
o523719074.jpg
o873776738.jpg
o538630435.jpg

- Podzielam pogląd przewodniczącego Ziobry, że warto zbadać aspekt ewentualnego zewnętrznego czynnika działającego destrukcyjnie na społeczeństwo polskie w kontekście katastrofy smoleńskiej. Absolutnie warto – powiedział prezydent Bronisław Komorowski na czwartkowym briefingu po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Zwróciłem się do odpowiednich instytucji, na razie poprzez ministra Cichockiego o zbadanie, czy istnieje jakakolwiek wiedza w tym zakresie i czy możemy ją spożytkować na rozważenie także i takiego scenariusza zagrożeń w stosunku do społeczeństwa polskiego - mówił prezydent.

Poinformował, że zamierza - realizując pewne sugestie, prośby przewodniczącego Zbigniewa Ziobry - zwrócić się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, aby sprawdzić, czy jest możliwe, aby cokolwiek więcej - niż do tej pory w spotkaniach z parlamentarzystami i ministrami - powiedział on na posiedzeniu RBN, w kwestii, która spowodowała rozhuśtane nastroje społeczne i stała się przedmiotem bardzo bolesnej batalii. - Czy może cokolwiek powiedzieć prokurator w kwestii istotnej, jaką są podejrzenia - w moim przekonaniu formułowane bez żadnych wystarczających podstaw, ale to warto zweryfikować - w zakresie ewentualnej koncepcji zamachu – dodał.

Bronisław Komorowski zaznaczył, że będzie wdzięczny, jeśli Prokurator Generalny uzna, iż coś więcej może powiedzieć na posiedzeniu RBN. – A jeżeli nie, to uważam, że trzeba czekać na zakończenie śledztwa prokuratury – ocenił prezydent.

Szef BBN Stanisław Koziej powiedział, na briefingu, że następne posiedzenie Rady jest zaplanowane wstępnie na 19 grudnia. - Jeżeli w tym całym problemie służby państwa polskiego dostrzegają jakieś celowe działania zewnętrzne, to jest to kategoria z dziedziny bezpieczeństwa, leżąca w kompetencji także Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wtedy będzie sens i celowość się tym zajmować – ocenił minister Koziej.

- Zwrócimy się do służb, do Prokuratora Generalnego – jak już powiedział prezydent - i jeżeli oni będą mieli coś do przedstawienia, wówczas w formie wysłuchania szefów tych instytucji państwowych na kolejnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które jest planowane w grudniu, dziś orientacyjnie to jest termin 19 grudnia, ta tematyka może być podniesiona, ale niekoniecznie musi. To zależy od wstępnego rozeznania u źródeł w tych służbach i u Prokuratora Generalnego – zauważył szef BBN.

Czwartkowa dyskusja podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczyła raportu ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, wniosków i rekomendacji płynących z przeglądu.

Prezydent powiedział, że to ważna, potrzebna i bardzo praktycznie użyteczna praca, jaką wykonało BBN razem z zespołem ekspertów, przedstawicieli różnych instytucji , specjalistów w zakresie dokonania Przeglądu Strategicznego. – Chcę za to bardzo podziękować – dodał.

Bronisław Komorowski poinformował także, że będzie przygotowana specjalna „biała księga bezpieczeństwa i obronności”.

Więcej na temat wyników Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego na stronie BBN >>

 Celem Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzonego na polecenie prezydenta, była całościowa ocena bezpieczeństwa, wykraczająca poza aspekt militarny, uwzględniająca problemy społeczne, demograficzne, ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne oraz sprawy zagraniczne.

W pracach nad SPBN uczestniczyły cztery zespoły problemowe - interesów narodowych i celów strategicznych, oceny środowiska bezpieczeństwa, koncepcji działań strategicznych oraz systemu bezpieczeństwa narodowego. Prace poszczególnych zespołów i posiedzenia plenarne zakończyły się w maju, później powstał raport z przeglądu - niejawny dokument dla najwyższych władz państwa, będący zarazem podstawą opracowania jawnej białej księgi bezpieczeństwa narodowego. (inf. własna, PAP)