Menu rozwijane

12 września 2012
Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja. (1)
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2)
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (3)
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (4)
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (5)
Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja. (6)
Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja. (7)
Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja. (8)
o1135290426.jpg
o1857004021.jpg
o757014781.jpg
o173333970.jpg
o1898328128.jpg
o1244142118.jpg
o1201643098.jpg
o1061162243.jpg

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że w najbliższym czasie skieruje do parlamentu projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych uwzględniający w niej program obrony powietrznej.

Środowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone było koncepcji obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Problematykę przedstawili Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej oraz Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

- Zakończyło się posiedzenie RBN poświęcone ważnej sprawie, jaką jest budowa skutecznego systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej terytorium państwa polskiego. Ten projekt wynika z potrzeb bezpieczeństwa, obronności terytorium państwa polskiego, jak również  jest związany z realizacją decyzji NATO ze szczytu w Chicago dotyczącą budowy ogólnonatowskiego systemu – powiedział prezydent na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie prześle do parlamentu odpowiedni projekt nowelizacji ustawy z 2001 roku - o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych.

- Projekt nowelizacji ustawy będzie dla mnie dobrą okazją do wywołania dyskusji na temat perspektyw obronności, ale i perspektyw zdolności do współdziałania w tym obszarze różnych sił politycznych współtworzących polską scenę polityczną - powiedział Bronisław Komorowski.

Dodał też, że szef BBN minister Stanisław Koziej ma wystosować zaproszenie do przedstawicieli środowisk parlamentarnych na rozmowę, konsultacje dotyczące projektu, ale także dalszych zamysłów związanych z reformą polskiego systemu obronnego.

Zdaniem prezydenta, taka dyskusja może się przyczynić do tego, aby w sprawach bezpieczeństwa i obronności pozostawić z boku naturalne w demokracji różnice partyjno-polityczne.  Zadeklarował też, że konsultacje mogłyby się odbyć także z jego udziałem, jeśli będzie taka potrzeba.

Prezydent pytany o finansowanie systemu odpowiedział, że koszty uda się zawrzeć w pełni w budżecie MON, bez żadnej konieczności przesuwania środków z innych działów. – To są pieniądze będące wynikiem działania wskaźnika 1,95 % PKB, przy założeniu trwającego wzrostu gospodarczego, choć spowolnionego, ale trwającego nadal. A także w oparciu o oszczędności z tytułu zakończenia misji militarnej w Afganistanie oraz oszczędności związane w procesem reformy w Siłach Zbrojnych – wskazywał.

Bronisław Komorowski podkreślił, że będzie to program skrojony na miarę możliwości finansowych państwa polskiego. - Chodzi o awans Polski do tej kategorii członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, które potrafią skutecznie zadbać o podwyższone poczucie bezpieczeństwa własnej przestrzeni powietrznej – zaznaczył. Dodał, że to będzie także polski wkład w system NATO.

Jak powiedział Sekretarz RBN Stanisław Koziej, projekt ustawy przewiduje, że rozpoczęcie finansowania nastąpiłoby w 2014 roku i jest zaplanowane na 10 lat. - W tym czasie, w ramach finansowania Wojsko Polskie powinno być wyposażone w zdolności obrony przeciwrakietowej w stopniu pozwalającym na osłonę kilku ważnych obiektów strategicznych, z założeniem, że byłby to system w pełni mobilny, zdolny do zapewnienia obrony przeciwrakietowej na zagrożonych kierunkach, bądź ważnych obiektów.

Dziennikarze pytali także o wydarzenia w Libii, gdzie w wyniku ataku na konsulat amerykański w Bengazi zginął ambasador USA i trójka innych pracowników. Prezydent powiedział, że informacje w tej sprawie przekazał podczas posiedzenia RBN minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki.

- Chyba jeszcze za wcześnie jest na ferowanie daleko idących wyroków co do skutków tego zamachu, niewątpliwie można jednak wiązać to, co się wydarzyło, z niepokojącym procesem zachodzącym szczególnie we wschodniej Libii, ale i chyba w Egipcie, gdzie dają o sobie znać różne ekstremalne formy działania Al-Kaidy, która działa poprzez - czy uruchamia - emocje ludzkie – ocenił prezydent.

- To jest w jakiejś mierze ten proces, którego się obawialiśmy - sekundując i życząc jak najlepiej "wiośnie arabskiej" - że mogą się ujawnić elementy polityczne myślące w kategoriach fundamentalizmu islamskiego, czy w kategoriach szukania radykalnych metod tyle samo politycznych, ile militarnych - powiedział. - To być może, tutaj nie mam wystarczającej wiedzy, jest to sygnał o zachodzeniu tego rodzaju procesów.

Przed posiedzeniem Rady akty powołania otrzymali nowi członkowie RBN: minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

RBN jest organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.  Zadaniem Rady jest rozpatrywanie kwestii i wyrażanie opinii dotyczących bezpieczeństwa państwa.