Menu rozwijane

25 czerwca 2015
Spotkanie Pary Prezydenckiej z szefami organizacji harcerskich (1)
o1749054515.jpg

W czwartek do Belwederu na zaproszenie Pary Prezydenckiej przybyli przedstawiciele kierownictw krajowych organizacji harcerskich objętych honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania Anna i Bronisław Komorowscy złożyli na ręce przedstawicieli poszczególnych organizacji harcerskich podziękowania za dotychczasową służbę oraz współpracę z urzędem głowy państwa. Harcerze podziękowali prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu za działania podejmowane na rzecz zbliżenia i ściślejszej współpracy pomiędzy organizacjami harcerskimi w Polsce oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego oraz Stowarzyszenia Harcerskiego.